Nu het college van burgemeester en wethouders dinsdag het uitwerkingsplan ‘Nieuw Rijnvaert’ heeft vastgesteld, kan medio volgend jaar gestart worden met de vergunningverlening voor de bouw van de nieuwe woningen.

Plangebied
Nieuw Rijnvaert wordt een nieuwe woonwijk aan de rand van de woonwijk Frederiksoord en de Kamphuizerpolder. Het plan ligt voor 70% op grondgebied van de gemeente Katwijk en 30% op grondgebied van de gemeente Oegstgeest. In totaal worden er 285 nieuwe woningen gebouwd.

Wethouder Gerard Mostert: “Ik ben blij dat het uitwerkingsplan is vastgesteld. Hierin staat onder andere dat er verschillende woningtypen worden gebouwd op het Katwijkse deel van het plan. En onlangs hebben we ook nog 18 extra smalle en betaalbare woningen hieraan toegevoegd. In dit plan komen dus allerlei soorten woningen die we snel willen bouwen”.

Uitwerkingsplan
Het uitwerkingsplan is het resultaat van een uitwerkingsplicht uit het bestemmingsplan ‘Fredriksoord Zuid’ en is opgesteld door burgemeester en wethouders van de gemeente Katwijk. Dit uitwerkingsplan voorziet in een gevarieerde woonwijk met een dorpse schaal met maximaal 169 woningen. De beoogde sfeer van de woningen en openbare ruimte is vastgelegd in het beeldkwaliteitsplan ‘Nieuw Rijnvaert’.

Planning
Nu het uitwerkingsplan ‘Nieuw Rijnvaert’ door het college is vastgesteld, wordt de gemeenteraad hierover geïnformeerd. Daarna wordt het besluit ter inzage gelegd via de gebruikelijke procedure. Uitgaande van een voortvarende procedure kan naar verwachting medio volgend jaar gestart worden met de vergunningverlening en in 2023 met de bouw van de woningen.

Comments

comments

DELEN