Ingezonden: VVD.

Katwijk maakt, samen met twaalf andere gemeenten uit de regio, onderdeel uit van Holland Rijnland. In dit samenwerkingsverband worden diverse onderwerpen besproken, zoals wonen, economie en de energietransitie. Belangrijke thema’s, zeker ook voor ons als gemeente Katwijk.

Zo komen er tot 2030 netto 30.000 woningen bij in Holland Rijnland. Vanuit Holland Rijnland is nu een eerste aanzet gegeven hoe dit bereikt kan worden. Deze Regionale Woonagenda is opgesteld door het dagelijks bestuur van Holland Rijnland. Dit bestuur bestaat uit totaal zeven burgemeesters en wethouders, waaronder de Katwijkse wethouder Mostert.

De komende maanden kunnen alle gemeenteraden een zienswijze indienen. Dit betekent dat gemeenten kunnen aangeven wat zij van de Regionale Woonagenda vinden, net als van de vernieuwde Huisvestingsverordening.

‘Ver-van-mijn-bedshow’

Het dagelijks bestuur van Holland Rijnland wordt gecontroleerd door een algemeen bestuur, bestaande uit twee vertegenwoordigers per gemeente. Vanuit Katwijk zijn dit burgemeester Cornelis Visser en VVD-fractievoorzitter Lennart van der Plas. Zij zijn door de Katwijkse gemeenteraad voorgedragen voor deze rol.

Van der Plas: “Ik hoor het u denken: wat kan mij dit schelen? Dat begrijp ik goed. Zelfs voor veel collega-raadsleden voelt Holland Rijnland als een ‘ver-van-mijn-bedshow’. Maar wanneer je bevoegdheden overdraagt aan de regio, zoals in dit geval, ontslaat dat je als raadslid niet om je hier druk over te maken. Integendeel. Op een aantal onderwerpen worden in de regio belangrijke beslissingen genomen, daar moeten we ons als Katwijk actief tegenaan bemoeien.”

“Binnenkort gaat de gemeenteraad, op initiatief van de VVD, in gesprek over Holland Rijnland. We bespreken dan onder meer de werking van dit samenwerkingsverband. Daarnaast vindt de VVD het belangrijk om de besluitvorming in Holland Rijnland transparanter te maken. Daar kunnen echt stappen in worden gezet. Maar uiteindelijk vertegenwoordig ik in Holland Rijnland de hele gemeenteraad, niet alleen de VVD. Dus hierover spreken we nog met andere partijen.”

Regiotaxi

Het gebeurt niet vaak dat in het samenwerkingsverband nog grote wijzigingen komen op voorliggende stukken, omdat deze eerder al breed in de regio zijn besproken. Bovendien heb je steun nodig van andere gemeenten wanneer je iets wilt wijzigen.

Toch lukte het de Katwijkse delegatie vorige maand om in een voorstel meer aandacht te krijgen voor de problemen met de Regiotaxi van de afgelopen jaren. Niet elke gemeente heeft deze problemen ervaren; toch was er erkenning en steun om het belang van een goed werkende Regiotaxi meer te benadrukken. Een klein, maar belangrijk succes!