Op woensdag 27 september heeft de wijkraad Katwijk Noord gesproken met burgemeester Cornelis Visser en wijkagent Hendrik van Rijn naar aanleiding van de schietincidenten in deze wijk eerder dit jaar. Deze incidenten hebben grote invloed (gehad) op het veiligheidsgevoel van wijkbewoners.

Ontluisterend
In het gesprek hebben de burgemeester en wijkagent een ontluisterend en zorgwekkend beeld van de aard en omvang van het drugsgebruik geschetst in onze gemeente. Door de grote vraag naar drugs komen jongeren makkelijk in de verleiding om met dealen snel geld te verdienen, waardoor ze op het criminele pad komen. In het criminele milieu treedt verharding op, getuige de schietincidenten.

Jongeren
Bij de schietpartij in mei waren slachtoffer én dader jongeren. Politie, gemeente en Openbaar Ministerie treden hard op tegen deze criminaliteit. Burgemeester Cornelis Visser benadrukt dat naast straf ook hulp en preventie nodig zijn.
De gemeente werkt hierbij intensief samen met scholen, sportverenigingen, Welzijnskwartier en Platform Kocon. Grote vraag is hoe ouders van kinderen bereikt kunnen worden? De wijkraad zegde de burgemeester toe deze vraag in haar eerstvolgende vergadering te zullen bespreken.

Bron en foto: Wijkraad Katwijk Noord