Op donderdag 27 mei is er vanaf 20.30 uur in het gemeentehuis een informatieve sessie over de Regionale Energiestrategie Holland Rijnland 1.0. De Regionale Energiestrategie (RES) beschrijft hoe Holland Rijnland in 2050 energieneutraal gaat worden. De RES is een regionaal document waarin voor 2030 en 2050 staat hoeveel duurzame elektriciteit de regio wil opwekken en op welke locaties. Het college vraagt de raad om de RES 1.0 vast te stellen en daarnaast het college de opdracht te geven de RES te verankeren in het lokaal (omgevings-)beleid.

Meepraten
De gemeenteraad wil graag weten hoe de Katwijkse samenleving denkt over de Regionale Energiestrategie 1.0 en nodigt daarom inwoners en betrokkenen uit om hierover mee te praten. Zij kunnen tijdens de vergadering meepraten en hun kennis delen of hun opvattingen kenbaar maken. De raadsleden stellen vragen en geven nog geen standpunt. Naar verwachting volgt het politieke debat op 10 juni en neemt de gemeenteraad op 24 juni een besluit over de Regionale Energiestrategie 1.0.

Spreekrecht en de vergadering volgen
Aanmelden om gebruik te maken van het spreekrecht is verplicht, uiterlijk 48 uur voor de vergadering begint. Na aanmelding volgt uitleg over het spreekrecht. Aanmelden kan via een mail naar griffie@katwijk.nl of telefonisch via 071-4065302.

De publieke tribune in het gemeentehuis is gesloten. De vergaderingen zijn live te volgen via katwijk.raadsinformatie.nl. RTV Katwijk zendt deze vergadering ook uit.

Comments

comments

DELEN