Ingezonden: SGP.

Door de jaren heen is er een wisselend beeld geweest tav overlast in het centrum in relatie tot de horeca. Sinds het horecaconvenant (2003) zijn de veiligheid en leefbaarheid in het centrum aanzienlijk verbeterd. Maar de afgelopen twee jaar is er weer sprake van meer overlast op straat in de nachtelijke uren tijdens het stappen. SGP stemt in met een proef van een half jaar om deze overlast te verminderen.

De huidige overlast wordt grotendeels veroorzaakt door bezoekers uit de reguliere horeca, die na sluitingstijd (02.00 uur) op straat blijven rondhangen en niet kunnen doorstromen naar andere horecagelegenheden, omdat die na 01.00 uur geen publiek meer mogen toelaten. De horecaconvenantleden mogen nu voor proef in plaats van 01.00 uur tot 02.00 uur bezoekers nog binnen laten, in de hoop dat er minder jongeren op straat blijven hangen.

Raadslid Wim van Duijn (SGP) is nog niet overtuigd dat verruiming van deze tijden effectief is ten aanzien van de overlast. Ook de politie, die wel instemt met deze proef, blijft zorgen houden. Omdat echter het doel is de huidige, toegenomen overlast in het centrum te verminderen, staat de SGP kritisch positief tegenover deze proef. Een goede monitoring en evaluatie zijn dan wel van het grootste belang. Samen met andere partijen heeft de SGP de burgemeester gevraagd om een goede nulmeting en vooraf heldere parameters om het effect op de overlast goed te kunnen meten en te beoordelen, ook in samenspraak met de centrumbewoners.

Verder gaf Van Duijn aan dat het voor de SGP belangrijk is dat de pilot niet zomaar verlengd kan worden of stilzwijgend kan overgaan in standaardbeleid. De raad moet zich hier ook over uit kunnen spreken. Desgevraagd gaf de burgemeester de toezegging dat de raad aan de hand van een evaluatie hierover kan spreken na afloop van de proef per 1 december. De SGP zal deze evaluatie kritisch beoordelen of door deze proef de overlast inderdaad verminderd is of niet.

Wim van Duijn (SGP Katwijk)