Inwoners in Kalkhoven in de Hoornes kunnen vrijwel gratis van het gas af. De gemeente vergoed 5.000 euro per woning en helpt bij het aanvragen van 3.300 euro bij het Rijk.

Het is een eerste aanbod voor de inwoners in Kalkhoven. De wijk is één van de proeftuinen aardgasvrije wijken.

De gemeente is van plan in de wijk Kalkhoven een warmtenet aan te laten leggen als vervanging van het aardgasnet. Om woningen gereed te maken kost ongeveer 8.300 euro per woning. De gemeente wil nu inwoners over de streep trekken met een volledige tegemoetkoming van de kosten.

In de gesprekken die de gemeente tot nu toe met bewoners heeft gevoerd komt duidelijk naar voren dat betaalbaarheid van het warmtenet het meest belangrijk gevonden wordt. Uit de vragenlijst die vorig jaar is ingevuld bleek dan ook dat de verwachte kosten de grootste drempel zijn voor bewoners om deel te nemen aan het warmtenet. De gemeente wil met dit eerste aanbod aan vroege deelnemers het warmtenet zo betaalbaar mogelijk maken.

Het is voor de gemeente belangrijk dat zoveel mogelijk inwoners in een vroeg stadium meedoen met het warmtenet om aan aanbieders te kunnen laten zien dat er interesse is. ‘Hoe beter de gemeente afspraken kan maken over de aanleg van het warmtenet en over een lage prijs voor het leveren van warmte.’

Woningeigenaren in Kalkoven kunnen tot en met 30 juni via denkmee.katwijk.nl aangeven wat zij van het aanbod vinden en wat zij nodig hebben van de gemeente om een goede beslissing te nemen.

Comments

comments

DELEN