SONY DSC

Het plan om per 1 januari 2023 inwoners apart te gaan laten betalen voor restafval, moet worden uitgesteld. Met die mededeling komt het college van burgemeester en wethouders. Reden is een groot tekort van chips op de wereldwijde markt. De chips die in de ondergrondse containers moeten zitten om de klep met een pas te openen en restafval te registreren, zijn nu nog niet leverbaar.

Om geen verschil te maken tussen inwoners van laagbouw (die per container gaan betalen, zonder pasje of chip) en hoogbouw (milieuparkjes met pasje, en dus chip) stelt het college het plan met een jaar uit. De planning is nu dat vanaf 1 januari 2024 het ‘anders inzamelen’ van start gaat.

Anders inzamelen
Over afvalinzameling is de afgelopen jaren veel geschreven en gezegd. De kosten voor afvalverwerking namen de afgelopen jaren flink toe, zeker het verbranden van restafval. In twee jaar tijd is het bedrag voor het verbranden van restafval meer dan verdubbeld. Om de toekomstige kostenstijging te beperken, moet de hoeveelheid restafval omlaag. Door inwoners financieel te motiveren afval te scheiden, dalen de kosten voor de gemeente, en dus de inwoners. ‘Dit betekent dat als u goed scheidt en dus minder restafval over heeft, u minder afvalstoffenheffing betaalt.’

Nog geen prijzen bekend
De wereldwijde situatie zorgt er ook voor dat de gemeente nog geen informatie kan geven over hoeveel een leging van een bak gaat kosten. Dat zal naar verluid pas in oktober 2023 gebeuren. Nu een schatting geven lukt niet door de wereldwijde schaarse op de staalmarkt. Het inkoopproces loopt hierdoor vertraging op.

Nascheiden
In reactie op vragen van DURF laat het college verder weten dat bij de aanleg van de nieuwe Vuilafvoer Duin en Bollenstreek (VAB), rekening gehouden wordt met de mogelijkheid om na te scheiden.

De grootste partij in de gemeenteraad is voorstander van het nascheiden, maar tot nu toe is gekozen voor voorscheiden. ‘Het nieuwe VAB-terrein wordt flexibel ingericht
waardoor geen aanpassing nodig is op het terrein als een van de deelnemende gemeente
overstapt op nascheiden.’

De gemeenteraad wordt binnenkort bijgepraat door een deskundige over de stand van zaken rondom nascheiden.

Vorig artikelZo ziet de nieuwe aansluiting N206 op Zeeweg eruit
Volgend artikelZoekactie naar vermiste kajak