De SGP heeft de kandidatenlijst voor de gemeenteraadsverkiezingen vastgesteld. ‘Het bestuur kiest voor continuïteit, maar wel met een blik op de toekomst.’ Een belangrijke wijziging is dat de lijst niet meer wordt aangevoerd door Wouter-Jan Vroegindeweij, die aangaf dat hij niet meer verkiesbaar was, maar door Jacco Knape.

Knape (50) is inmiddels een bekende in de politiek. Hij heeft er inmiddels twee periodes wethouderschap op zitten. ‘Daarbij heeft hij laten zien dat hij een ervaren bestuurder is. De laatste jaren heeft hij bijvoorbeeld zijn onderwijservaring ingezet om samen met de scholen een nieuw huisvestingsprogramma op te stellen en de samenwerking te versterken met een onderwijsagenda. Hij is zeer gemotiveerd om dit keer voor de SGP de kar te trekken bij de gemeenteraadsverkiezingen.’

Op nummer 2 staat Dirk Remmelzwaal (60). Hij is al vele jaren gemeenteraadslid. In het dagelijkse leven is hij werkzaam bij de Belastingdienst, in de fractie is hij de financiële expert. Wim van Duijn (57) neemt de derde plaats in. Als specialist ouderengeneeskunde ligt zijn specifieke aandacht in de gemeenteraad bij zorg- en welzijnsonderwerpen. Jan de Vreugd (39) staat op de vierde plaats. In het dagelijks leven is Jan werkzaam bij TNO als werktuigbouwkundig ingenieur in de sector lucht- en ruimtevaart. Hij hield zich in de afgelopen periode onder andere bezig met jeugdzorg en duurzaamheid.

Nieuwkomer bij de eerste vijf is Jan van Dam (27). Hij is in het dagelijkse leven afdelingsmanager bij het Leger des Heils in Den Haag. Als burgerraadslid draaide hij de achterliggende raadsperiode al mee met de fractie. Hierdoor is hij inmiddels goed ingevoerd in de Katwijkse politiek. In de afgelopen tijd heeft hij met name zorgonderwerpen en onderwerpen op het gebied van leefbaarheid in de gemeenteraad onder handen gehad.

Op plaats 6 tot en met 10 is ook plaats gemaakt voor nieuwe gezichten. IJsbrand Guijt (38), CFO bij Hoek Groep is een goede aanvulling voor de financiële expertise in de fractie. Jaap Klok (34) is verantwoordelijk voor planning en inkoop bij Nobels Group en commissielid Waterveiligheid en Waterketen bij het Hoogheemraadschap van Rijnland. Ook is hij bestuurslid van de Provinciale afdeling van de SGP in Zuid-Holland.

Klaas Hoek (27) is naast interim financial bij Laudame Financials ook bestuurslid bij de plaatselijke afdeling van de SGP. Bram Kunz (51) is naast predikant en theoloog bij Driestar Educatief ook voorzitter van de plaatselijke afdeling van de SGP. Johan van der Plas (54) is manager bij netbeheerder Liander met expertise in energie en duurzaamheid.

‘Als bestuur zijn we dankbaar om deze samenstelling. Een fractie van kundige ervaren mensen die complementair aan elkaar zijn op verschillende expertisegebieden. We wensen hun Gods zegen toe en hopen op uw stem.’

Op woensdag 1 december presenteert de SGP digitaal het verkiezingsprogramma aan de hand van de speerpunten. ‘Dit is een online avond met ruimte voor vragen en discussie. Wilt u een link ontvangen om deze avond mee te maken? U kunt zich hiervoor aanmelden via de website: katwijk.sgp.nl/verkiezingsprogramma.’

Comments

comments

DELEN