Holland Rijnland Wonen (HRW), het samenwerkingsverband van 14 woningcorporaties in de regio Holland Rijnland heeft per 1 februari 2023 een nieuwe directeur. Met de komst van Hoek kan HRW rekenen op een ervaren bestuurder met kennis van de corporatiesector. Aan hem de taak om HRW verder te verstevigen als koepelorganisatie die de corporatiebestuurders adviseert en faciliteert in de samenwerking met de regio Holland Rijnland, huurdersorganisaties, gemeenten en provincie.

En dat is nodig. HRW heeft te maken met 13 gemeenten, 14 corporaties met samen 58.000 huurwoningen en 130.000 woningzoekenden. Een kwart van alle te bouwen woningen in Nederland moet in Zuid-Holland gerealiseerd worden. De woningmarkt in regio Holland Rijnland kent hierdoor ook een grote opgave. De corporaties binnen HRW hebben de ambitie uitgesproken om 13.000 woningen te bouwen tot 2030.

Voorzitter HRW Chrétien Mommers: “Ik ben blij dat we in Jan Hoek de directeur hebben gevonden die in staat is de onderlinge samenwerking tussen de aangesloten corporaties en onze partners, zoals de huurdersorganisaties, andere koepelorganisaties, gemeenten, provincie Zuid-Holland en de Rijksoverheid verder te verstevigen. En om zo uitvoering te geven aan de Nationale Prestatieafspraken en regionale realisatieagenda. Door met elkaar te versnellen met het bouwen van nieuwe huurwoningen, het verduurzamen van bestaande woningen en mensen helpen aan een passende woning in leefbare wijken in de regio.”

Woningcorporaties kruisten in de afgelopen 20 jaar regelmatig Hoek’s pad. In Stadsdeel Amsterdam Zeeburg, waar hij twee periodes bestuurder was, werkte Hoek nauw en succesvol samen met corporaties aan de ontwikkeling van de Indische Buurt. Toen hij daarna zijn rechtenstudie opfriste, koos hij de juridische relatie tussen corporaties en gemeenten als onderwerp. In Almere, waar hij één periode wethouder was, zocht hij de samenwerking met corporaties voor het maken van een warmtetransitievisie.

Hoek: “Of ik nou (stadsdeel-)wethouder was, studeerde of werkte als strategisch adviseur, altijd waren er corporaties. Organisaties die zorgen voor huisvesting voor mensen die dat op eigen kracht niet zomaar voor elkaar krijgen. Organisaties die bijdragen aan leefbare buurten en de verduurzaming van de woningvoorraad. Als directeur van Holland Rijnland Wonen ga ik nu zelf in de corporatiesector aan de slag. Ik heb veel zin om met iedereen kennis te maken, met de verschillende corporaties, huurders(verenigingen), overheden en andere betrokkenen. En om de samenwerking tussen de corporaties te versterken en zo bij te dragen aan het bereiken van resultaat voor huurders en woningzoekenden.”

Jan Hoek, directeur Holland Rijnland