Op 14 maart is door vertegenwoordigers van het Rijk, provincie, gemeenten en corporaties de realisatieagenda’s Wonen van Zuid-Holland ondertekend. Gerard Mostert ondertekent namens het college van de gemeente Katwijk de Realisatieagenda Wonen voor de regio Holland Rijnland.

Met het ondertekenen van de realisatieagenda wordt een start gemaakt van meerjarige samenwerking tussen Rijk, Provincie, regio en gemeente.

Gemeente Katwijk draagt bij aan woningbouwopgave

In de overeenkomst staan afspraken over het tempo en de betaalbaarheid van woningbouw. In Zuid Holland komen er tot 2030 ruim 235.000 woningen bij. In Regio Holland Rijnland 30.000 en de gemeente Katwijk levert ook een grote bijdrage. Dit gebeurt onder andere met de bouw van woningen op Valkenhorst.

Wethouder Gerard Mostert: ‘Er zijn meer betaalbare woningen nodig voor starters, gezinnen en ouderen. Om al deze woningen te kunnen bouwen en knelpunten, zoals mobiliteit en stikstof op te lossen hebben we het Rijk, de gemeente en de provincie nodig. Het Rijk stelt daarbij terecht hoge eisen aan de betaalbaarheid van woningen. Minister De Jonge heeft eerder beloofd om samen met Katwijk onderzoek te doen naar het verhogen van het aantal betaalbare woningen in Valkenhorst. Daar zijn we ontzettend blij mee. We willen graag in gesprek blijven om samen met het Rijk tot meer betaalbare woningen op Valkenhorst te komen. Het is mooi dat dit is opgenomen in de realisatieagenda en de minister een handtekening onder die afspraak zet.’