‘Laat zien of er, naast een warmtetransportleiding, meer manieren zijn om Leiden op een duurzame manier te verwarmen. Onderzoek daarom in het milieueffectrapport ook andere oplossingen dan alleen de voorgestelde warmteleiding vanuit Rotterdam.’ Dit adviseert de Commissie voor de milieueffectrapportage in haar advies over het plan. De provincie Zuid-Holland heeft de Commissie om advies gevraagd over de benodigde inhoud van het milieueffectrapport.

Om Leiden en de regio op een duurzame manier te verwarmen wil de provincie meewerken aan een plan om overtollige warmte uit de Rotterdamse haven te benutten. Daarvoor moet een warmtetransportleiding aangelegd worden. Met een provinciaal inpassingsplan wil de provincie Zuid-Holland de aanleg van een deel van deze leiding, tussen Rijswijk en Leiden, mogelijk maken. Katwijk zou een aftakking kunnen krijgen. Voordat de provincie besluit over dit plan, worden de milieugevolgen onderzocht in een milieueffectrapport.

De Commissie adviseert ook andere oplossingen te onderzoeken om woningen en bedrijven op een duurzame manier te verwarmen. Laat voor iedere oplossing zien wat de klimaatwinst en milieugevolgen zijn, zo adviseert de Commissie.

Alsnog aardgas gebruik
De commissie heeft vooral bezwaar op de warmteleiding als het op winterse dagen te koud is. ‘Op koude winterse dagen kan de leiding niet voldoende warmte aanleveren. Daarom worden er twee installaties gebouwd die voor extra verwarming kunnen zorgen. Deze installaties werken op aardgas en zorgen ook bij onderhoud of storingen voor voldoende warmte.’ Omdat ze deel uitmaken van het plan moet volgens de commissie het milieueffectrapport ook de effecten van deze installaties laten zien.