Een voorstel van GOUD, PvdA en de SP in Provinciale Staten om te onderzoeken of de RijnlandRoute doorgetrokken kan worden na de kruising met de Wassenaarseweg, is met grote meerderheid aangenomen. De provincie gaat nu bekijken hoe een Rijnlandroute Fase 2 gerealiseerd kan worden. GOUD spreekt van een doorbraak na 20 jaar strijd.

Alle partijen behalve GroenLinks en Forum voor Democratie stemde in met het voorstel. In dat voorstel wordt Gedeputeerde Staten opgeroepen te onderzoeken welke mogelijkheden er zijn. ‘Daartoe als eerste stap, in samenwerking -zowel qua uitvoering als financiering van het onderzoek- met Holland-Rijnland en betrokken gemeenten, een onderzoek uit te voeren naar de haalbaarheid en betaalbaarheid met aandacht voor onder andere eventuele meekoppelkansen, technische (on)mogelijkheden, maatschappelijke kansen en baten, e.d. van mogelijke ontwerpvarianten (incl. ondertunneling);’

‘Kruising bij de Chinees’

De Rijnlandroute (van de A4, via een tunnel naar de A44 en dan via de N206 naar Valkenburg) eindigt op verkeerslichten bij “de kruising bij de Chinees” in Katwijk aan den Rijn. ‘Dat worden straks chaotische toestanden want hier ontstaat een vervelende flessenhals die het nuttig effect van de enorme investeringen nogal benadeelt,’ schrijft GOUD.