Het Centraal Opvang orgaan Asielzoekers (COA), VluchtelingenWerk Nederland, de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) en de Dienst Terugkeer & Vertrek (DT&V) nodigen iedereen uit om tijdens de jaarlijkse nationale burendag een kijkje in de keuken te komen nemen. Op 24 september staat de deur van AZC Katwijk, 1e Mientlaan 33-35 in Katwijk van 13.00 – 16.00 uur voor iedereen open.

De afgelopen twee jaar vond de Open azc dag vanwege corona online plaats. Dit jaar is het weer mogelijk om medewerkers en bewoners in het echt te ontmoeten. ‘Een mooie gelegenheid om eens van dichtbij te zien hoe leven en werk er op deze locatie uitziet.’ Om uitgelegd te krijgen hoe ons asielsysteem in elkaar zit. En vooral een kans om kennis te maken met vluchtelingen waar men de laatste maanden zo veel over leest en hoort.

Op de Open azc dag in Katwijk worden bezoekers door de bewoners ontvangen met hun traditionele gerechten en ook zijn er speelmogelijkheden voor de kinderen.

Iedereen die in Nederland asiel aanvraagt, krijgt onderdak en begeleiding van het COA tot het moment dat ze een verblijfsvergunning krijgen of Nederland moeten verlaten. IND is verantwoordelijk voor de asielprocedure en de Dienst terugkeer en Vertrek voor het begeleiden van mensen die terugkeren. VluchtelingenWerk ondersteunt asielzoekers met voorlichting. Sinds 2015 organiseren deze vier partners de Open azc dag samen. Om zowel de vluchtelingen als de mensen die met hen werken een gezicht te geven.

Vorig artikelAanrijding op tijdelijke N206
Volgend artikelNatuurorganisaties in beroep tegen Valkenhorst; ‘dit plan rammelt aan alle kanten’