Bron: website van D66

De ontwikkelingen rond het te vormen Cultuurbedrijf blijven de politieke gemoederen bezighouden. In dit geval de volledige oppositie van de gemeenteraad Katwijk.

Zo valt op de website van D66 te lezen dat de oppositie het betreurt dat er ‘wederom geen toekomstperspectief’ is voor dit plan. Zo zijn de onderhandelingen over de locatie Emmaplein stukgelopen. Reden voor de oppositie om hier dit vragen over te stellen aan het college.

Ons bereiken berichten, o.a. vanuit Zeezijde, dat de onderhandelingen over het Emmaplein als locatie voor een vestiging van het nieuw te vormen Cultuurbedrijf zijn stukgelopen. De fracties van D66, CDA, GemeenteBelangen, PvdA, KiesKatwijk en de VVD zijn zeer benieuwd naar de consequenties en stellen de volgende vragen:

1. Klopt het dat de onderhandelingen over het Emmaplein als locatie voor een vestiging van het nieuw te vormen Cultuurbedrijf zijn stukgelopen?

2. Zo ja, hoe ziet het college het wegvallen van het Emmaplein? Wat zijn de consequenties voor het plan voor de vestiging van een Cultuurbedrijf, waarin is gesteld dat er naast de hoofdvestiging in de Burgt een goede vestiging in alle kernen van de gemeente moet komen? Is er al over alternatieven in Katwijk aan Zee nagedacht?

3. Wat heeft het college in de onderhandelingen gedaan om het Emmaplein, dat grotendeels leegstaat, toch te behouden?

4. In hoeverre vindt het college dat een fusie van bibliotheek, muziekschool en K&O tot een Cultuurbedrijf nog aan de orde is?

5. Is het college het met onze fracties eens dat de Burgt als hoofdlocatie zonder vestiging in Katwijk aan Zee een slechte oplossing is voor de huisvesting van het Cultuurbedrijf?

6. Zo ja, komt het college nu met een voorstel aan de raad waarin het complete huisvestingsvraagstuk van het Cultuurbedrijf aan de orde komt? Zo nee, waarom denkt het college dat de Burgt nog een goede oplossing is, als er geen goede voorziening in Katwijk aan Zee wordt gerealiseerd?

7. Overweegt het college om te herbezinnen op dit dossier en geen investeringen en geen verdere stappen te zetten totdat er een integraal en compleet toekomstperspectief is voor het Cultuurbedrijf en de bibliotheek in het bijzonder?

8. Wat wil het college intussen gaan doen aan de achterhaalde huisvesting van de bibliotheek die al meer dan 20 jaar in gesprek is met de gemeente over een andere huisvesting?

9. Hoe kijkt het college aan tegen het feit dat de huidige hoofdvestiging van de bibliotheek zo’n beetje het minst duurzame gebouw van Katwijk Zee is? Hoe gaat hier op korte termijn energiebesparing worden gerealiseerd en wie gaat dat betalen?

10. Wat betekent deze vertraging om het Cultuurbedrijf te realiseren voor de taakstellingen die de culturele organisaties nog steeds open hebben staan? Wil het college deze nog steeds opeisen nu de gezamenlijke voordelen van een Cultuurbedrijf steeds meer uit beeld raken?
Graag met toelichting.

11. In het coalitieakkoord staat dat de raadsbrief en de genoemde voorstellen uit oktober 2021 uitgangspunt zijn voor het collegebeleid. Hoe gaat het college dit nu verder concreet vormgeven?

12. Is het college het met ons eens dat het ook een vorm van betrouwbaar bestuur is om de bibliotheek die al zo lang aan het lijntje wordt gehouden een haalbaar toekomstperspectief te bieden?

13. Hoe zit het met het mobiliteitsonderzoek (dat onder meer nodig is n.a.v. het plan om het Cultuurbedrijf in de Burgt te vestigen) in Rijnsburg? De resultaten van dat onderzoek zouden al bekend moeten zijn. Waarom is dat vertraagd en wanneer is het te verwachten?

14. Is het college het met ons eens dat Katwijk een fatsoenlijke culturele voorziening verdient, zeker met het oog op de groei van het aantal inwoners, en dat we nu snel tot een oplossingsrichting moeten komen?

15. Deelt het college het belang dat onze fracties hechten aan de educatieve functie (naast cultuur) van een dergelijke voorziening, zoals het bieden van studieplekken voor hen die niet terug kunnen vallen op ideale woon- en studeermogelijkheden?

16. Deelt het college de mening van onze fracties dat het nu écht tijd is om een besluit te nemen over het Cultuurbedrijf, in het bijzonder de diverse vestigingen van de bibliotheek in alle delen van onze gemeente?

Hier kunt u het volledige artikel lezen.

Vorig artikelCDA en PvdA: Meer ambitie op woningbouw is noodzakelijk
Volgend artikelNieuwe digitale informatieborden bij haltes in Zuid-Holland