De oversteek bij de Biltlaan-Noord wordt aangepast om de verkeersveiligheid te vergroten. Het college gaat aanpassingen realiseren na vragen van het CDA. Het college stelt dat de oversteek nu al voldoende veilig is – de verkeerssituatie is duidelijk aangegeven en de bebording en belijning voldoen aan de richtlijnen – maar gaat toch aan de slag om het een en ander te optimaliseren.

Bij de kruising Schorpioen-Biltlaan-Van der Waalstraat komt een middeneiland. Er komen poortconstructies aan alle aantakkende wegen de wijk in, en de aparte fietsoversteken verdwijnen. ‘Hierdoor ontstaan er minder verschillende kruisingsvlakken en neemt de kans op conflicten af.’

Eind 2023 moeten de aanpassingen afgerond zijn. Dat gaat niet eerder dan dat de bouwactiviteiten afgerond zijn, medio 2023. ‘Dit is echter wel afhankelijk van eventuele uitloop van de bouwactiviteiten.’