Oversteek Biltlaan wordt aangepast

In november 2022 zijn bewoners uitgenodigd voor een inloopavond om mee te praten over het ontwerp voor de oversteek bij de Biltlaan-Rijnsoever. Bewoners deelden op die avond hun zorgen. De opmerkingen over het ontwerp zijn meegenomen en verwerkt in het nieuwe plan. Het vernieuwde plan is eind december 2022 gedeeld en werd door veel omwonenden positief ontvangen. Inmiddels heeft de raad met het plan ingestemd en begint de gemeente met de vervolgstappen.

Gerard Mostert: “Wij vinden het belangrijk dat omwonenden mee kunnen denken over hun omgeving en dat de suggesties die zijn doen ook zijn verwerkt. Zij zijn tenslotte ervaringsdeskundigen.”

De herinrichting van de twee kruispunten wordt verdeeld in twee stappen. Naar verwachting start stap één rond week 26. De bewoners worden binnenkort geïnformeerd over de planning van de werkzaamheden.