Ingezonden: GemeenteBelangen.

Het centrum in Katwijk aan Zee is naast een uitgaansgebied ook gewoon een woongebied, dus het is van groot belang dat zowel de jongeren die de kroeg bezoeken als de bewoners hier prettig gebruik van kunnen maken.

Het was GemeenteBelangen die al in 1999 voorstelde om de glijdende sluitingstijden in te voeren, dit is na ook een pilot nu de standaard voor de harde horeca. Glijdende sluitingstijden betekent dat iedereen voor een bepaalde tijd binnen moet zijn, maar dat de eindtijd niet meer bestaat, waardoor men gedurende de nacht beetje bij beetje naar buiten komt. Een prima bewezen manier om de overlast te verminderen, dit is opgeschreven in het zogeheten horecaconvenant.

Omdat nu één horecagelegenheid niet wil deelnemen aan het convenant en de sluitingstijd voor de “gewone” horeca om twee uur is, staan er in het weekend rond deze tijd weer veel mensen op straat die nergens meer naartoe kunnen. Dit was nu juist de insteek van de glijdende sluitingstijden om niet in één keer iedereen meer op straat te hebben.

Het college stelt nu een pilot voor om de tijd dat iedereen binnen moet zijn tijdelijk op te rekken naar twee uur om te zien of dat de huidige overlast oplost. Op zich is GB voor om dat middels een pilot te bekijken, maar er is volgens ons niet goed nagedacht over wanneer dit nu een succes kan worden genoemd.

Een zogeheten nulmeting is er niet, wat is de situatie nu? En het is ook niet duidelijk welke criteria men hanteert om te meten dat er nu meer overlast komt. Het moet namelijk niet zo zijn dat deze pilot ervoor gaat zorgen dat de overlast nu een uurtje opschuift en de bewoners nu tot twee uur uit hun slaap worden gehaald.

GemeenteBelangen heeft het college gevraagd voor 1 september duidelijk te maken hoe deze pilot geëvalueerd gaat worden om straks in december te kunnen bepalen of dit blijvend is of we weer gewoon terug moeten naar voor 1 uur binnen zijn volgens het convenant. GB heeft duidelijk haar zorgen geuit over het niet van te voren nadenken over de criteria van de evaluatie, zeker gezien de triomfantelijke berichten in de media van andere partijen over de oprekking van de tijden. Het wordt al aangekondigd als een blijvende verandering.

GemeenteBelangen wacht eerst de evaluatie af en wil daar vooral de input van de inwoners van dit gebied prominent terug zien..