Ingezonden: DURF

Op 21 februari hebben Mariska de Haas en Leo Vooijs van DURF een informatieavond over de huisartsenposten bezocht. Op deze informatie avond werd de toekomst van de huisartsenposten De Limes besproken. Hieronder vallen de huisartsenposten in Voorhout, Leiderdorp en Alphen aan den Rijn besproken. Deze drie posten vallen onder 1 coöperatie. In deze coöperatie nemen alle 250 huisartsen deel die in de regio praktiserend zijn.

Gos de Vries, directeur bestuurder van de de huisartsenposten gaf een doorkijkje naar de toekomst. Één ding werd al snel duidelijk. De huisartsen posten gaan niet sluiten, zoals sommige geruchten deden vermoeden. De 3 huisartsenposten zijn hard nodig om de inwoners te kunnen helpen. De openeningstijden van 2 huisartsen posten worden wel aangepast in de toekomst. In de nachtelijke uren zijn er gemiddeld slechts 10 bezoekers, verdeeld over de drie posten. Dit is ca. 3 bezoekers per huisartsen post in de nacht. Dit is veel te weinig om alle posten open te houden. Daarom blijft er in de nachtelijke uren slechts één post geopend, de post in Leiderdorp. Uiteindelijk beslist hier de coöperatie van 250 huisartsen over. Lokale besturen hebben hier verder geen zeggenschap over.

Volgens De Vries zouden patiënten hierdoor geen extra gezondheidsrisico’s lopen. De post die openblijft ‘s nachts is gelegen in het Alrijne Ziekenhuis. Ziekenhuishulp is dus direct inzetbaar voor ernstige klachten. Deze post is ook het meest centraal gelegen. Voor de meest kwetsbare burgers wordt nog gekeken naar adequate oplossingen zoals bijvoorbeeld ambulancevervoer of bezoek aan huis in de nachtelijke uren. Triage blijft uiteraard bestaan. Als de klachten dusdanig ernstig zijn, dan komt er altijd een ambulance voorgereden. Mogelijk worden de HAP’s nog uitgebreid met extra behandelingen. Er kan dan meer zorg in een HAP plaatsvinden.