De gemeente Katwijk heeft het paraplubestemmingsplan ESTEC & schotelbiotoop ter inzage gelegd. In makkelijkere bewoording; regels om te zorgen dat er geen spionage bij ESTEC plaats kan vinden en de ontvangst van satellieten bij het naastgelegen Galileo Reference Center te waarborgen.

In een strook van 50 meter rondom ESTEC is geen nieuwbouw toegestaan. In een zone tussen de 50 en 100 meter is een maximale hoogte vastgesteld. Om afspraken tussen Katwijk, ESTEC en het ministerie uit te voeren, liggen nu deze plannen ter inzage. Deze plannen worden binnenkort vastgesteld door de gemeenteraad.

Aangezien een deel van Rijnsoever binnen het gebied valt, maar daar geen hoogbouw gepland is, was het niet druk bij de inloopbijeenkomst.