Het pontje Valkenburg blijft in de vaart. Uit een evaluatie blijkt dat de komst van de Joop van der Reijdenbrug over de Rijn nauwelijks tot een daling van het aantal bezoekers heeft geleid.

De brug is een verbinding tussen Valkenburg en Oegstgeest en is ook alleen te gebruiken door voet- en fietsverkeer. De brug is vooral aangelegd als extra verbinding tussen de nieuwbouw ontwikkelingen ‘t Duyfrak in Valkenburg en de nieuwbouw ontwikkelingen vanuit de gemeente Oegstgeest. Door de aanleg van de brug werd het voortbestaan van het veer onzeker.

In een convenant was afgesproken dat er na een jaar na het gereedkomen van de brug de effecten onderzocht zouden worden. Stichting Het Valkenburgs Pontje heeft de gemeente hier op 8 juli 2020 over geïnformeerd. Nu bijna een jaar later is een evaluatie klaar.

Conclusie: Het veer is een belangrijke en veelgebruikte verbinding tussen Rijnsburg en Valkenburg door fietsers en voetgangers, ook na de aanleg van de nieuwe brug. De bezetting van het veer is door de inzet van de Margegroep geborgd, zij hebben ook de wens om het veer in stand te houden, zeker uit maatschappelijk oogpunt. Vanuit dagelijks beheer is er budget om de onderhoudskosten aan het pontje te bekostigen.

Comments

comments

DELEN