Op donderdag 24 juni is er tussen 19.30 en 20.45 uur in het Heerenhuys een informatieve sessie over Gedeeltelijke herziening bestemmingsplan Kustwerk.

Het nu geldende bestemmingsplan Kustwerk wordt gedeeltelijk herzien met onder andere een beter inzichtelijke regeling voor strandhuisjes, seizoengebonden en jaarrondpaviljoens en (recreatieve) mogelijkheden op het strand en de achterliggende duinen waarbij de feitelijk bestaande en vergunde situatie op het strand is opgenomen. Het college stelt de raad voor het bestemmingsplan Partiële herziening Kustwerk Katwijk vast te stellen.

Meepraten
De gemeenteraad wil graag weten hoe de Katwijkse samenleving denkt over de Gedeeltelijke herziening bestemmingsplan Kustwerk en nodigt daarom inwoners en betrokkenen uit om hierover mee te praten. Zij kunnen tijdens de vergadering meepraten en hun kennis delen of hun opvattingen kenbaar maken. De raadsleden stellen vragen en geven nog geen standpunt. Naar verwachting volgt het politieke debat op 1 juli en neemt de gemeenteraad op 8 juli een besluit over de bestuurlijke afspraken.

Spreekrecht en de vergadering volgen
Aanmelden om gebruik te maken van het spreekrecht is verplicht, uiterlijk 48 uur voor de vergadering begint. Na aanmelding volgt uitleg over het spreekrecht. Aanmelden kan via een mail naar griffie@katwijk.nl of telefonisch 071-4065302.

De publieke tribune in het gemeentehuis is gesloten. De vergaderingen zijn live te volgen via katwijk.raadsinformatie.nl. RTV Katwijk zendt deze vergadering ook uit.

Comments

comments

DELEN