Ingezonden door PvdA en D66 Katwijk

Het houden van verkiezingen is een essentiële pijler voor een goed functionerende democratie. Het is van groot belang dat zoveel mogelijk burgers de mogelijkheid hebben om hun stem uit te brengen. Echter, voor mensen met een verstandelijke beperking, dementie of laaggeletterdheid vormen verkiezingen soms een drempel vanwege ontoegankelijke stemlocaties en faciliteiten. Om dit aan te pakken, heeft het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties een nieuw experiment geïnitieerd om ondersteuning te bieden in het stemhokje. De fracties van PvdA en D66 Katwijk zien dit experiment als een waardevolle kans voor de gemeente Katwijk en hebben daarom politieke vragen gesteld aan het college van burgemeester en wethouders.

Experimenteergemeente
De pilot heeft als doel niet alleen mensen met een fysieke beperking te ondersteunen, maar ook degenen met een verstandelijke beperking in staat te stellen hun stem uit te brengen. Deze hulp zal worden verleend door speciaal daarvoor getrainde stembureauleden. Zodra het pilotprogramma, in de vorm van een wetsvoorstel, is goedgekeurd door zowel de Tweede als de Eerste Kamer, zullen 15 gemeenten, waaronder Katwijk, zich kunnen aanmelden bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties om deel te nemen aan dit initiatief. De experimentele fase zal een looptijd hebben van 7 jaar.

“Om de verkiezingsuitslagen breed gedragen te laten zijn, is het cruciaal dat zoveel mogelijk mensen actief kunnen deelnemen aan het stemproces. Mensen met fysieke of verstandelijke beperkingen raken vaak ontmoedigd door ontoereikende voorzieningen op stemlocaties. Dit experiment biedt Katwijk een unieke kans om zichzelf gastvrijer te maken, ook binnen het stemhokje,” aldus Carin Tawfik, fractievoorzitter van D66 Katwijk.

Baat het niet…
De fracties van PvdA en D66 Katwijk hechten grote waarde aan gastvrijheid en toegankelijkheid als fundamentele waarden binnen het democratische proces. Voor hen betekent dit dat er verder wordt gedacht dan alleen de deelname aan het huidige experiment. Momenteel wordt er op één stemlocatie al een speciaal apparaat aangeboden om kiezers met een fysieke en/of verstandelijke beperking te begeleiden. Desondanks ervaren zij nog steeds obstakels en uitdagingen bij het bereiken van de stemlocatie. Dit onderstreept het belang van de nieuwe pilot, die als doel heeft om de toegankelijkheid van verkiezingen voor alle inwoners op alle locaties te vergroten. PvdA-raadslid Truus Gerse: “Toegankelijkheid moet er zijn voor iedereen, daarvoor is een hulp bij het stemmen zo belangrijk”.

De fracties kijken uit naar het standpunt van het college!

Lees hier de vragen van de PvdA en D66 Katwijk