Ingezonden: PvdA

Inwoners rondom het Bosplein zijn bezorgd over het verdwijnen van het park aan de Koningin Julianalaan, naast het gemeentehuis, door de uitbreidingsplannen van de Lidl. De PvdA neemt de zorgen van de inwoners serieus en maakt zich hard voor het behoud van dit spaarzame stuk groen. PvdA-raadslid Tom Reedijk: “Uitbreiding van de Lidl is mogelijk, maar mag wat ons betreft niet ten koste van het groen in het park.”

Onduidelijkheid
Het College van B&W heeft in een plan voor de aanpak van de kruising Bosplein genoemd dat de Lidl uitbreidingsplannen heeft. In het plan geeft het college aan dat  de raad ergens rond juni een keuze zal maken over de uitbreiding. De plannen zouden inhouden dat de Lidl verhuist naar de andere kant van de Boslaan en in het park aan de Koningin Julianalaan komt. Inwoners hebben vervolgens de PvdA benaderd omdat zij bezorgd zijn over de toekomst van het park. Tom Reedijk: “Inwoners maken zich terecht zorgen. Toen in het verleden uitbreidingsplannen aan de orde waren, heeft de gemeente altijd het standpunt ingenomen dat dit niet ten koste mag gaan van het groen in het park aan de Koningin Julianalaan. Nu is dat onduidelijk.”

Groen beschermen
Om een einde te maken aan de onduidelijkheid heeft Tom Reedijk samen met D66 vragen gesteld over het standpunt van de gemeente en over de rol die ze heeft in de ontwikkeling. Reedijk: “In onze versteende gemeente moeten we juist het kleine beetje groen wat we hebben beschermen. Daarom zou het goed zijn als de gemeente op voorhand duidelijkheid geeft en bebouwing in het park niet toestaat. Zoals we dat eerder hebben gedaan met bijvoorbeeld de Kwakelwei in Katwijk aan den Rijn. Want door op voorhand duidelijk te zijn beschermen we het groen, nemen we de bezorgdheid weg en kan alle inzet gaan naar wat hoog nodig is: het veiliger maken van de kruising Bosplein.”

Foto: PvdA