Ingezonden: PvdA Katwijk

Betaalbaar wonen in Katwijk: het wordt steeds lastiger. Daarom wil de PvdA dat in de bouwplannen voor het Havenscharnier minstens 65% van de woningen die gebouwd gaan worden, betaalbare woningen zijn. Nu is dat slechts 50%.

Havenscharnier
Omdat de woningnood hoog is moeten we meer woningen bouwen. Naast de 5.600 woningen die we op Valkenhorst bouwen, moeten we ook 2.500 woningen in Katwijk zelf bouwen. Eerder heeft de gemeenteraad plekken aangewezen waar deze woningen moeten komen. Eén van die plekken is het Havenscharnier: de omgeving rond het voormalige Rabobankkantoor, het Prins Hendrikkanaal en de Digros. Op deze plek is voorzien dat er tussen de 250 en 450 woningen kunnen komen. Maar voordat er woningen gebouwd kunnen worden, moeten er eerst plannen worden gemaakt over hoe het gebied eruit komt te zien. Dat word gedaan in een gebiedsvisie.

Betaalbare nieuwbouw
In de gebiedsvisie staat nu dat 50% van de woningen betaalbaar moet zijn. Niet genoeg, vindt PvdA-raadslid Tom Reedijk: “Er is een enorm tekort aan betaalbare woningen. Dat betekent dat we bij nieuwbouw veel meer betaalbare woningen moeten bouwen dan voorheen. Op dit moment staat in het voorstel dat er sprake moet zijn van een ‘evenwichtig woningaanbod’. Wat ons betreft komt daar te staan dat 65% van de woningen betaalbaar moet zijn. Dan maken meer mensen kans op een huis en hoef je niet steenrijk te zijn om in Katwijk te wonen.”

Groene wijk
Naast dat er meer betaalbare woningen moeten komen, is het de bedoeling dat er ook meer groen in het gebied komt. Tom Reedijk: “Naast het bouwen van huizen moeten we ook zorgen voor een leefbare buurt, met minder stenen en meer groen.” Met de komst van nieuwe woningen zal ook het verkeer anders geregeld worden. Veel inwoners lieten al blijken zorgen te hebben over het verkeer onder de Woldringh van der Hoopbrug en het parkeren bij de Digros. De PvdA volgt deze ontwikkelingen kritisch. “Als we meer nieuwe woningen bouwen moet ook het ‘bewegen’ op orde zijn, voordat we gaan bouwen. Wat ons betreft staat de fietser en voetgangers op nr. 1 in de nieuwe verkeerssituatie,” aldus Tom Reedijk. De gemeenteraad stelt volgende maand de gebiedsvisie vast.