Ingezonden: PvdA

De gemeente moet meer geld uitgeven aan buurthuizen en het verbeteren van de leefbaarheid in de wijken. Dat vindt de PvdA Katwijk. Volgens de partij kan de gemeente dat doen door de winst te gebruiken uit de verkoop van grond op woningbouwlocaties. Dat geld moet niet worden ‘opgepot’ in reservepotjes op het gemeentehuis: het zou moeten gaan naar wijken zoals de Molenwijk, waar de basisschool verdwijnt en er steeds minder voorzieningen zijn.

1,4 miljoen euro winst uit woningbouwlocaties
Het is zorgelijk dat in een wijk zoals de Molenwijk de basisschool verdwijnt. In een fijne wijk zijn goede voorzieningen, met ruimte voor buurtgenoten om elkaar te ontmoeten. Tijdens de afgelopen gemeenteraadsverkiezingen was het op peil houden van de voorzieningen in alle kernen dan ook één van de speerpunten van de PvdA Katwijk. De partij vindt dat de gemeente moet helpen door te zorgen voor goede voorzieningen in de wijken. Daar moet geld voor komen, en volgens de PvdA kan dat nu ook: De gemeente verkoopt grond aan ontwikkelaars die huizen bouwen. De grondverkoop op woningbouwlocaties zoals De Horn en Rijnsoever Noord leverde Katwijk afgelopen jaar 1,4 miljoen euro winst op. Het College heeft voorgesteld die 1,4 miljoen ‘in reserve’ te houden.

Winst niet oppotten maar investeren
De PvdA vindt dat dit geld nu moet gaan naar de wijken en gaat hiervoor in de gemeenteraad een voorstel doen. Raadslid Tom Reedijk: ‘Wij willen Katwijk een thuis voor iedereen houden, en daarvoor moeten we blijven investeren in de voorzieningen in onze wijken. We weten dat er buurten zijn die extra aandacht verdienen, zoals de Molenwijk. Een deel van de winst van de woningbouwlocaties De Horn en Rijnsoever, waar helaas overigens vooral dure woningen zijn gebouwd, kan wat de PvdA betreft juist gebruikt worden om te investeren in wijken die voorzieningen zien verdwijnen en waar minder dure huizen staan.’

Comments

comments

DELEN