Tijdens de begrotingsbehandeling 2023 op 10 november 2022, hebben verschillende fracties een motie ingediend waarin het college opgeroepen wordt om samen met het Welzijnskwartier de mogelijkheid uit te werken of rolstoelvervoer mogelijk te maken is bij Katwijk Rijd(t) mee. Sinds 2021 is er, naast het OV, een vervoerssysteem van Katwijk Rijd(t) Mee, met daarnaast de Regiotaxi. Alhoewel de gemeente Katwijk en Welzijnskwartier het idee ondersteunen, is het uitvoeren hiervan niet mogelijk.

Door Peter Onderwater

Onwenselijk
Mensen met een rolstoelvoorziening zijn aangewezen op de regiotaxi, omdat Katwijk Rijd(t) Mee geen rolstoelvoorziening heeft. De regiotaxi is echter een duurdere voorziening voor gebruikers en kent problemen met de betrouwbaarheid door bijvoorbeeld personeelstekorten. Aangezien dit onwenselijk is voor mensen die aangewezen zijn op een rolstoel en vaak een kwetsbare doelgroep zijn, riepen de indieners van de motie het college op om de gemeenteraad in het tweede kwartaal van 2023 te laten wat er mogelijk is.

Niet haalbaar
Zowel de gemeente Katwijk als Welzijnskwartier staan welwillend tegenover het idee om binnen Katwijk Rijd(t) Mee rolstoelvervoer aan te bieden. Beide partijen vinden het echter om diverse redenen niet verstandig om deze mogelijkheid aan te bieden.
Zo zijn er hoge kosten voor aanschaf of huur van een tweedehands rolstoelbus (bij voorkeur zero-emissie) en is de verwachting dat er een gering rittenvolume is. Daarnaast is de verwachting dat de inkomsten laag zijn uit de ritten en ontbreekt financiële dekking.
De verwachting is ook dat er ‘spanning’ ontstaat ten opzichte van de Regiotaxi in de vorm van een ongelijk speelveld.
Het college kiest op grond van bovenstaande argumenten ervoor om rolstoelgebruikers door te verwijzen naar de Regiotaxi.

Inspannen
Het college blijft zich inzetten voor een betrouwbaar en kwalitatief hoogwaardig rolstoelvervoer vanuit de Regiotaxi. De gemeenteraad ontvangt in het derde of vierde kwartaal een voortgangsrapportage over de ervaringen van het eerste half jaar 2023 met de nieuwe vervoerder (Noot) die de regiotaxi uitvoert.

Bron: Gemeente Katwijk