De schade aan materialen in de openbare ruimte als gevolg van vuurwerk is dit jaar iets meer dan 27.000 euro. Dit is ongeveer 2000 euro meer dan vorig jaar. Burgemeester Visser: “Elk jaar maken we aan het begin van het nieuwe jaar de balans op. Ook dit jaar is weer schade door vuurwerk. Dat is en blijft zonde van het geld. Daarom blijven gemeente en politie zich inzetten om de jaarwisseling gezellig en veilig te houden, zonder vernielingen.”

Communicatie, handhaving en preventie
Samen met politie en brandweer zet de gemeente zich in om overlast als gevolg van vuurwerk te voorkomen. Denk aan het weghalen of afsluiten van afvalbakken, maar ook aan het uitvoeren van extra controles, het geven van boetes en HALT-straffen en de inzet van de welbekende campagne ‘houd de boel heel’. Ook is er in de laatste maanden van het jaar veel aandacht voor het voorkomen van geluidsoverlast als gevolg van vuurwerk. Dit is een grote ergernis voor veel inwoners. Burgemeester Cornelis Visser: “In de maanden voorafgaand aan de jaarwisseling komen er veel meldingen binnen over vuurwerkoverlast. De boa’s en de politie zetten hier intensief op in, maar het blijft lastig dit soort overlast aan te pakken. Melden via fixi.nl is heel belangrijk voor boa’s en politie, zodat ze weten waar ze in hun surveillance moeten zijn. Daarnaast blijft het heel belangrijk elkaar aan te spreken op gedrag en rekening te houden met elkaar.”

Schade in de buitenruimte
In vergelijking met voorgaande jaren zijn er in aantallen meer schades dan voorgaande jaren. Er zijn meer verkeersborden en afvalbakken vernield en hoewel de schades aan speeltoestellen in verhouding lager uitvallen dit jaar zijn er wel meer schades aan gemeld. Schade aan straatkolken neemt de gemeente niet mee in het totaalbedrag. Een kapotte kolk wordt vaak pas later in het jaar zichtbaar, bijvoorbeeld na een zware regenbui.

Melden van schade
Eventuele schade kan worden verhaald op daders. Informatie over vernieling of vandalisme kan altijd worden gemeld bij de politie (0900-8844 of anoniem via 0800-7000 (MMA)).

Bron: Gemeente Katwijk
Foto: RTV Katwijk (ter illustratie)