Ingezonden: CDA en SGP.

De zomer komt er weer aan en allemaal hopen we meer buiten te kunnen zijn om van het mooie weer te genieten. Alleen werd dat genieten de afgelopen jaren soms enorm verstoord door de geluidsoverlast van motoren, die in grote groepen over de Boulevard en door de gemeente heen scheurden. In de raad is daar verschillende keren aandacht voor gevraagd. Nu de zomer er weer aan komt hebben Dick Oudwater (CDA) en Wim van Duijn (SGP) vragen gesteld over handhaving op deze overlast.

De twee partijen zijn blij dat uit de antwoorden blijkt dat vanaf volgende week (20 juni) door de politie een Noise Patrol ingezet gaat worden. De politie kan met dit Noise Patrol zelf verkeerscontroles uitvoeren en ook direct handhaven bij geluidsoverlast. Om de mogelijkheden van handhaving te vergroten, zal de burgemeester de minister van Justitie en Veiligheid verzoeken om ook aan de BOA’s deze bevoegdheid toe te kennen, al dan niet in de vorm van een pilot.

De keuze is om deze Noise Patrol in te zetten op dagen waarop daadwerkelijk ge
luidsoverlast van verkeer wordt verwacht en op locaties waar burgers eerder hebben geklaagd over stelselmatige hinder. De inzet van de Noise Patrol zal moeten leiden tot gedragsverandering van de overtreders middels een geldboete of een WOK melding (Wacht Op Keuring), waarbij het voertuig een herkeuring krijgt.

Het CDA en de SGP hopen op een heerlijke, meer geluidsarme zomer!