Ingezonden: SGP

Op maandagavond 6 maart hebben Nico Dijkdrent en Bertine van Vliet namens SGP Jongeren Katwijk een visiedocument overhandigd aan Dirk Remmelzwaal namens de fractie en Jan-Willem Klok namens het bestuur van SGP Katwijk. Ook hebben we het document uitgebreid besproken, en in de komende tijd zal de fractie en het bestuur het gebruiken om het geluid van SGP Katwijk aan te vullen.

Hoe is dit visiedocument ontstaan? Het afgelopen jaar heeft een groep christelijke jongeren nagedacht over verschillende thema’s die in Katwijk spelen. Onder andere over het woningaanbod voor jongeren en gezinnen, sport, veilige wijken en sociale zekerheid. Daarmee vertolken ze de stem van jongeren in Katwijk die de SGP een warm hart toedragen. SGP Katwijk is dan ook enorm blij met hun inbreng, waarmee ze laten zien dat politiek ook voor hen belangrijk is.