Op verzoek van zowel de SGP als Hart voor Katwijk, werd in de raadscommissie van 2 december gesproken over problemen bij de digitalisering van parkeervergunning voor mensen, die “niet digitaal vaardig” zijn en/of niet beschikken over een computer, Ipad of smartphone.

Tijdens de commissievergadering werd door diverse inwoners, waaronder de familie Zwanenburg en vertegenwoordigers van de Algemene Ouderenbond Katwijk ingesproken. Enerzijds werd aangegeven dat de bezoekersuren voor ouderen, die zorg nodig hebben, ondanks de extra te kopen mantelzorguren, fors tekortschieten. Anderzijds dat er vooraf bij de invoering van het nieuwe systeem niet goed is gerealiseerd dat heel veel oudere inwoners geen internet, mail of iets dergelijks hebben. Zelfs mensen die wel met een computer overweg kunnen, hebben soms de grootste problemen bij het inloggen en installeren van de inloglink. De commissie was hier ontstemd over omdat hier vooraf door de gemeenteraad steeds voor was gewaarschuwd.

Wethouder Nagtegaal gaf aan dat dit niet allemaal van te voren in beeld kon worden gebracht, maar dat de gemeente er nu volop aandacht voor had en voornemens was alle problemen op te lossen. Mensen worden inmiddels actief uitgenodigd om naar het gemeentehuis te komen om de problemen op te lossen en sinds kort zou ook het wijkteam worden ingezet om indien nodig thuis langs te gaan. De commissie was van mening dat deze stappen veel te laat zijn ingezet en de onrust had kunnen worden voorkomen, maar zijn blij dat de communicatie en hulp nu daadwerkelijk op gang lijkt te komen.
Naar aanleiding van vragen door Dirk Remmelzwaal van de SGP is inmiddels een oplossing gezocht in het beschikbaar stellen van een speciaal telefoonnummer dat 7 dagen per week en 24 uur per dag te bereiken is.

De commissie vraagt de wethouder mensen actief hiervan op de hoogte te stellen en goed uit te leggen hoe dit werkt. Bijvoorbeeld door alsnog in gesprek te gaan met de Ouderenbond, maar ook ouderen zelf in de verschillende wooncentra op te zoeken. De wethouder vond het inrichten van een marktkraam op bijvoorbeeld koopavonden niet nodig. Hij noemde in dit verband bij de zelfverantwoordelijkheid. Dit was reden voor Remmelzwaal van de SGP om de wethouder te vragen dat hij voor 15 december met informatie zou komen over welke stappen zijn gezet en welke acties er nog uitgevoerd gaan worden. Na enige discussie zegde de wethouder toe hierover een raadsinformatiebrief naar de gemeenteraad te sturen.

Comments

comments

DELEN