In de afgelopen weken is gebleken dat dit een zeer gevoelig onderwerp is. Tijdens twee informatieve raadssessies hebben veel inwoners gebruik gemaakt van hun recht van meespreken. Zo hebben tijdens de eerste sessie, donderdag 18 januari, veel meesprekers een bijdrage gegeven en ook tijdens de tweede sessie, donderdag 8 februari, hebben nog een aantal inwoners gebruik gemaakt van hun spreekrecht. Tijdens deze sessies hielden de raadsleden zich over het algemeen nog op de vlakte gehouden en beperkte zich vooral in het doorzetten van vragen van meesprekers, wat gebruikelijk is tijdens informatieve sessies. 

Maar op donderdag 15 februari was het dan toch de beurt aan de raadsleden om hun zegje te doen over de uitbreiding parkeerregulering. En na het uitwisselen van de standpunten en het voeren van discussies, werd het vrij duidelijk wat de gemeenteraad op donderdag 29 februari over het voorstel van het college wil gaan beslissen: uitbreiding parkeerregulering.

Besluit uitstellen
Toch is het mogelijk dat dit besluit nog uitgesteld wordt als er een referendum komt over dit onderwerp. Daarvoor moeten op donderdag 22 februari a.s. minimaal 300 ondersteuningsverklaringen zijn ingediend en neemt de gemeenteraad op donderdag 29 februari hierover een besluit op grond van het advies van de externe deskundige.
Als de gemeenteraad besluit om een referendum te houden, dan wordt het besluit over uitbreiding parkeerregulering uitgesteld en besluit de gemeenteraad om geen referendum te houden, dan wordt er wel een besluit genomen over het voorstel uitbreiding parkeerregulering.