Eerste verhuring
In de Regionale Huisvestingsverordening is vastgelegd dat de corporatie bij de eerste verhuring van nieuwbouwwoningen mag toewijzen op grond van andere criteria dan bij reguliere verhuringen in de bestaande sociale huurvoorraad. De reden hiervan is dat nieuwbouw de enige mogelijkheid is om de doorstroming te stimuleren in een gemeente en in dit geval in Rijnsburg.

Middelbare huurwoningen
Vanuit de gemeenteraad is gevraagd om huurders die als gevolg van een inkomensval en wonen in een middelbare huurwoning, in aanmerking te laten komen voor een sociale huurwoning. Deze huurders staan ‘lager in de rangorde’.
‘We kunnen helaas vanwege de regels die er regionaal zijn, hen niet voortrekken. Dat kan wel met mensen die een sociale huurwoning achterlaten’ aldus wethouder Gerard Mostert.

Besluit
De gemeenteraad neemt over dit voorstel binnenkort een besluit.

De tekst loopt verder onder de video.

Rangorde appartementen
Voor het verhuren van de 24 appartementen in het bouwproject Petronella van Saxenstraat (fase 2) en 20 appartementen in bouwproject Hof van Rijnsburg is een rangorde van 8 criteria opgesteld.

Dit zijn de criteria:
1. Huurders van een sociale huurwoning van Dunavie woonachtig in Rijnsburg in de leeftijd van 65 jaar of ouder (tenminste 1 lid van het verhuizend huishouden is 65 jaar of ouder) die een eengezinswoning achterlaten;
2. Huurders van een sociale huurwoning van Dunavie woonachtig in Rijnsburg in de leeftijd van 65 jaar of ouder (tenminste 1 lid van het verhuizend huishouden is 65 jaar of ouder) die een niet eengezinswoning achterlaten;
3. Huurders van een sociale huurwoning van Dunavie woonachtig in gemeente Katwijk in de leeftijd van 65 jaar of ouder (tenminste 1 lid van het verhuizend huishouden is 65 jaar of ouder) die een eengezinswoning achterlaten;
4. Huurders van een sociale huurwoning van Dunavie woonachtig in gemeente Katwijk in de leeftijd van 65 jaar of ouder (tenminste 1 lid van het verhuizend huishouden is 65 jaar of ouder) die een niet eengezinswoning achterlaten;
5. Inwoners gemeente Katwijk in de leeftijd van 65 jaar of ouder (tenminste 1 lid van het verhuizend huishouden is 65 jaar of ouder);
6. Huurders van Dunavie niet zijnde 65+;
7. Overige belangstellenden in de leeftijd van 65 jaar of ouder (tenminste 1 lid van het verhuizend huishouden is 65 jaar of ouder);
8. Overige belangstellenden niet zijnde 65+.


Rangorde overige woningen
Het woonruimteverdeelsysteem maakt onderscheid gemaakt tussen eengezinswoningen en niet-eengezinswoningen. Voor de 53 eengezinswoningen en 30 beneden/bovenwoningen in bouwplan Petronella van Saxenstraat 2 wordt de volgende rangorde gehanteerd:
1. Huurders die een sociale huurwoning van Dunavie achterlaten;
2. Inwoners gemeente Katwijk.
Deze woningen zijn minder geschikt voor senioren en zijn vooral bedoeld voor gezinnen, stellen en alleenstaanden en daarbij een sociale huurwoning van Dunavie achterlaten.

Overige woningen
De overige 16 woningen worden direct verhuurd aan GGZ Rivierduinen locatie voor Beschermd Wonen. Hierop zijn de toewijzingscriteria uit de verordening niet van toepassing.

Samengevat in een illustratie ziet het er als volgt uit:

Bron: Gemeente Katwijk