VVD: ‘Dit is geen betrouwbaar bestuur’

Ingezonden: VVD.

Naast een aangenomen motie om het gratis winterparkeren te behouden, diende de VVD nog drie andere moties in bij het debat over het parkeerbeleid. Twee van de drie moties werden in stemming gebracht, maar ondanks steun van meerdere partijen verworpen.

Behoud parkeervergunning bewoners met eigen parkeerterrein

In 2020 bepaalde de gemeenteraad unaniem het volgende betreft parkeervergunningen van bewoners met een eigen erf: “Iedereen die nu een vergunning heeft om op straat te mogen parkeren, kan die behouden. Maar bij verhuizing gaat de straatparkeervergunning niet meer automatisch over op de nieuwe bewoner en zal eerst op eigen terrein geparkeerd moeten worden.”

De inkt van deze afspraak is nog niet opgedroogd, of het college wil hier alweer aan tornen. Inwoners met een eigen erf moeten straks hun vergunningen inleveren, nog vóór een eventuele verhuizing. Wat je drie jaar later inhoudelijk ook van de afspraak vindt: het is onrechtvaardig en getuigt niet van betrouwbaar bestuur om nu alweer de regels aan te passen. Bovendien kan het college niet zomaar een (unaniem) besluit van de gemeenteraad ongedaan maken. De VVD kwam daarom met een voorstel om vast te houden aan de nog recent gemaakte afspraken.

CDA, SGP en KiesKatwijk waren dit met ons eens: tezamen 15 van de 33 zetels, dus net aan een minderheid. DURF, ChristenUnie, PvdA, D66 en GemeenteBelangen stemden tegen. Voornamelijk omdat ze het beleid wel prima vinden, terwijl hier vooral de essentiële vraag centraal staat hoe de overheid omgaat met haar inwoners.

Wel heeft de wethouder toegezegd eerst nog met de gemeenteraad in gesprek te gaan vóór bewoners straks een brief ontvangen. Dat is enigszins goed nieuws, na een teleurstellend verloop van de stemming.

Geen uitbreiding parkeerregulering zonder draagvlak

Alléén invoering van betaald parkeren wanneer bewoners dit in meerderheid zelf willen: dat beoogde een motie van VVD, CDA en KiesKatwijk. Deze partijen hechten grote waarde aan participatie van bewoners, die vaak zelf het beste weten of parkeerregulering in hun wijk nodig is. Andere partijen stemden tegen het voorstel. De wethouder liet nog wel weten niet te verwachten dat er betaald parkeren wordt ingevoerd in wijken waar (bijna) geen extra woningen komen. Dat stelt ons deels gerust.

Geen beperking tweede bewonersvergunning

De VVD is tegen beperking van tweede bewonersvergunningen in bepaalde wijken. Er komt nu eerst een onderzoek, daarna stemt de gemeenteraad hier nog over. Ons voorstel is daarom nog niet in stemming gebracht.