Ingezonden: VVD.

De afgelopen maanden is in de Katwijkse gemeenteraad op voorspraak van onder meer de VVD diverse keren gesproken over de problemen rondom het leerlingenvervoer en de regiotaxi. Samen met DURF stelt de VVD nu opnieuw vragen, ditmaal over het vervoer van inwoners naar een door de gemeente gecontracteerde Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning)-dagbestedingslocatie.

De partijen schrijven dat er problemen zijn met het vervoer van en naar de dagbesteding op De Wilbert. Marente, de verantwoordelijk zorgaanbieder, zou vervoerders inhuren die niet altijd naar behoren presteren. Zo zijn er verhalen bekend over cliënten die veel te laat worden opgehaald, gebrek aan hulp bij in- en uitstappen en valpartijen in de bus.

De VVD en DURF vragen onder meer of deze problemen bekend zijn bij de gemeente, of deze vallen onder het contract met Marente, waar betrokkenen terecht kunnen bij klachten en hoe het vervoer verbeterd kan worden. Het college heeft een maand de tijd om de vragen te beantwoorden.