De woningbouw op voormalig vliegkamp Valkenburg komt niet in gevaar door de stikstofuitspraak van de rechter woensdag. De Raad van State oordeelde dat de stikstof die bij de bouw van projecten vrijkomt niet buiten beschouwing kan worden gelaten. Daarmee gaat er een streep door de zogeheten bouwvrijstelling.

In het projectplan Valkenhorst is met een einde aan de bouwvrijstelling al rekening gehouden, zei wethouder Gerard Mostert eerder tegen RTV Katwijk.

Het bestemmingsplan om 5.600 woningen te bouwen ligt op dit moment ter inzage. Daarna zal het plan naar de Raad van State moeten omdat diverse organisaties bezwaar maken, onder andere over de manier waarop stikstof wordt gecompenseerd in het gebied.