Lennart van der Plas, lijsttrekker van de VVD Katwijk, kreeg vandaag de allereerste focusbrief ‘Wat gaat u doen voor mensen met dementie in uw gemeente’ overhandigd. Hij ging vandaag in gesprek met lokale belangenbehartigers van Alzheimer Nederland over de zorg voor mensen met dementie in Katwijk. Op dit moment zijn er 290.000 mensen met dementie. Dat aantal stijgt tot een half miljoen in 2040. Wat hebben zij en hun mantelzorgers nodig? En wat kunnen de politieke partijen deze raadsperiode doen? Hub van Kerkhof, vrijwilliger en organisator van het Alzheimer Café overhandigde de focusbrief. Het doel is dat de drie belangrijke aandachtspunten na de verkiezingen worden opgenomen in het coalitieakkoord, zodat lokaal de dementiezorg verbeterd wordt.

De gemeentepolitiek speelt een cruciale rol in de zorg en ondersteuning voor mensen met dementie én mantelzorgers: met een goed beleid kunnen mensen met dementie langer meedoen, wordt het aantal zorgarme jaren vergroot en worden hun mantelzorgers ontlast. Voor de komende raadsperiode betekent dat inzetten op passende woonvormen, investeren in voldoende dagactiviteiten voor mensen met dementie en een dementievriendelijk Katwijk.

Wonen Passend woonaanbod ontbreekt voor mensen met dementie en hun naasten. Hierdoor blijven ze te lang in een ongeschikte woning wonen, met crisissituaties, hogere zorgkosten én een gebrek aan doorstroom op de woningmarkt tot gevolg. Er zijn nieuwe woonvormen nodig met goede ondersteuning en zorg op maat waar mensen met dementie tijdig naar toe willen verhuizen.

Dagactiviteiten Sociale en fysieke activiteiten zijn goed voor de gezondheid, het geeft structuur aan de dag én het geeft de mantelzorger tijd om op adem te komen.

Dementievriendelijke gemeente Een dementievriendelijke gemeente zet zich actief in om mensen met dementie en hun mantelzorgers zo lang mogelijk mee te laten doen in de samenleving. Inwoners kunnen mensen met dementie ondersteunen omdat ze kennis hebben over het herkennen van en omgaan met dementie.

Over Alzheimer Nederland Alzheimer Nederland zet zich in om het leven van mensen met dementie en hun naasten te verbeteren. Dit doen we landelijk én – dankzij ruim 3500 vrijwilligers en 48 regionale afdelingen – ook lokaal. Belangenbehartigers van Alzheimer Nederland overhandigen in hun gemeente de focusbrief ‘Wat gaat ú doen voor mensen met dementie in uw gemeente?’ aan (aankomend) raadsleden en wethouders.