Het nieuwe college van DURF, ChristenUnie en SGP is nu bijna honderd dagen aan de slag. Wat is er de afgelopen maanden in gang gezet? De wethouders en burgemeester gaven afgelopen dinsdag in een informeel gesprek met de pers uitleg over de plannen voor de komende tijd en de bereikte resultaten.

Door Marc Wonnink

‘Het is soms nog een beetje zoeken’, zegt wethouder Sonny Spek (DURF) over de nieuwe beloofde bestuursstijl. Het nieuwe college wil meer in openbaarheid doen en meer uitleggen waarom sommige keuzes gemaakt worden en waarom ze nodig zijn. Dat zorgt soms voor botsingen met de gemeenteraad.

‘Onze intentie is goed’, zegt Spek over bijvoorbeeld de gewraakte ‘besloten’ begrotingsbijeenkomst. Idee van het college was om informeel met de raadsleden in gesprek te gaan om te bespreken waar op gelet moet worden voordat de begroting opgesteld werd. Die bijeenkomst gaat door, maar wel openbaar.

Filmpje

Ook het online zetten van een filmpje over de wijkvereniging Noord Noord-Oost viel niet in goede aarde bij de raad. De bijbehorende brieven stonden wel in het raadssysteem, maar waren nog niet officieel toegezonden aan de gemeenteraad. ‘Het beeld naar buiten toe is vertekenend,’ vult Jacco Knape (SGP) aan.

‘We hechten groot belang aan de band met de gemeenteraad. Maar we willen het ook goed uitleggen aan onze inwoners. Die willen resultaat zien’, sluit Spek af.

Uitdagingen

Wethouder Jacco Knape is druk bezig met onder meer onderwijs. Zo worden nieuwe scholen gerealiseerd en scholen gerenoveerd. Het plan voor het voortgezet onderwijs komt bij de begroting naar buiten. ‘Ik ben ook ontzettend trots dat de kinderen uit Oekraïne les krijgen in Yuverta in Rijnsburg.’

Qua financiën ziet Knape wel een aantal uitdagingen. Energiearmoede, meer woningen, ‘we moeten goed uitleggen waar het geld naartoe gaat.’

Gestegen bouwkosten

Wethouder ‘Valkenhorst’ Gerard Mostert (ChristenUnie) heeft naast die woningbouwlocatie ook het bredere woningprobleem en armoede in zijn portefeuille. ‘Bij Valkenhorst komen er nog wel hobbels op de weg, maar ik ben blij dat het bestemmingsplan nu is vastgelegd. Ook bij Kleine Duinvallei staan nu de eerste tijdelijke woningen. Dat heeft ook lang geduurd.’

De wethouder ziet wel knelpunten in de woningbouw. Tekort aan personeel, gestegen bouwkosten en steeds veranderende regels vanuit het Rijk.

‘Wat gaat de winter ons brengen,’ vraagt Mostert zich af in verband met het armoedebeleid. ‘We hebben als gemeente onze verantwoordelijkheid, maar ook maatschappelijke organisaties. Daar ben ik ontzettend trots op.’

Tegelijkertijd constateert hij, dat 35 procent van de inwoners die recht hebben op energietoeslag, die nog niet aangevraagd heeft. Met de begroting komt het college met voorstellen voor het verder tegengaan van energiearmoede.

Menselijke maat

‘Nieuwkomer’ Emile Soetendal (DURF) heeft welzijn en zorg in zijn portefeuille. ‘Dat is heel erg breed, en daar is bewust voor gekozen. Ik wil het graag vanuit de integraliteit bekijken. De gemeente heeft een grote rol.’

Eerste indruk van de wethouder: ‘ingewikkeld en uitdagend’. ‘Het gaat heel vaak over geld terwijl het moet gaan over mensen. Dat vind ik wel lastig. Soms is gewoon maatwerk nodig.’ De regelgeving is volgens hem nog op sommige punten te strak. ‘Dan moet je kijken waar de grenzen liggen en naar wat echt niet kan.’

Soetendal wijst erop, dat er hele grote groepen zijn die het zwaar hebben, financieel en sociaal. Hij wil graag kijken wat je lokaal voor die groepen kunt doen. ‘Meer lokaal doen en meer maatwerk.’

Opvang vluchtelingen

Burgemeester Cornelis Visser sprak tot slot over veiligheid. ‘Na corona was het best spannend in de samenleving. Toen kwam de oorlog, en daaruit voortvloeiend de energiecrisis. Dat heeft consequenties voor de gehele samenleving.’

Door de oorlog in Oekraïne is een grote vluchtelingenstroom op gang gekomen. ‘Mooi hoe Katwijk de opvang oppakt.’

In het Heerenhuys in Katwijk aan den Rijn worden binnenkort meer Oekraïense vluchtelingen opgevangen. Daarvoor wordt de bovenverdieping van het pand klaar gemaakt.

Ook verwacht Visser dat Katwijk 75 tot 100 extra vluchtelingen op gaat vangen, zoals de overheid de gemeenten heeft opgedragen. Waar die dan onderdak krijgen, is nog niet bekend. In ieder geval niet bij het asielzoekerscentrum bij het vliegkamp, want dat is niet mogelijk vanwege de stikstofproblematiek.

Vorig artikelKatwijk beloont vijf challenges vanuit het Katwijks Sportakkoord
Volgend artikelMinister Hugo de Jonge brengt werkbezoek aan Valkenhorst