Het belangrijkste politieke debat van het jaar is van start. De Algemene Beschouwingen. De negen partijen vertegenwoordigd in de gemeenteraad bespreken de begroting voor volgend jaar. Die is opgesteld door het college van burgemeester en wethouders. De Algemene Beschouwingen zijn te bekijken via het televisiekanaal van RTV Katwijk.

Tijdens de Algemene Beschouwingen geven de politieke partijen hun mening en oordeel over de gemeentelijke begroting voor 2023.

In die begroting stelt de raad vast welke activiteiten de gemeente in 2023 gaat uitvoeren en hoeveel geld daarvoor beschikbaar is.

De begroting sluit voor de jaren 2023, 2024 en 2025 met een positief saldo, maar niet voor 2026. Het college stelt een jaarlijkse OZB-verhoging voor van 5% vanaf 2024 om zo (als het rijk de gemeente niet tegemoet komt) te sparen voor de uitgaven vanaf 2026. Het college vraagt de raad de begroting vast te stellen.

Tot aan vanavond vertellend de partijen wat ze van de begroting vinden.

Jan-Willem van der Vijver ChristenUnie over jongeren

Carin Tawfik D66 over klimaat

Max van Duijn van DURF

Lennart van der Plas VVD over personeel en verkeer

Dirk Remmelzwaal SGP over gezin als hoeksteen van de samenleving

Matthijs van Tuijl PvdA over armoede in Katwijk

Barend Tensen CDA over ontmoeten en LHBTI beleid

René Slootweg van GemeenteBelangen over de Kwakelwei en groen

Jaap Haasnoot KiesKatwijk over OZB verhoging