Hierbij nodigen wij u uit voor de Algemene Ledenvergadering van de Vereniging RTV Katwijk op woensdag 11 mei 2022 om 20.00 uur in de Vredeskerk aan het Baljuwplein 1 te Katwijk.

AGENDA

 1. Opening en mededelingen
 2. Vaststellen agenda
 3. Vaststellen notulen 7 juli 2021 en 29 september 2021
 4. Decharge bestuur 2020
 5. Jaarverslag 2021 secretaris PBO
 6. Jaarverslag 2021 secretaris RTV Katwijk
 7. Verslag kascommissie 2021
 8. Toelichting financieel jaarverslag 2021
 9. Decharge bestuur 2021
 10. Benoeming nieuwe kascommissie
 11. Beleidsplan “Samen Lokaal Door” 2022 – 2027
 12. Rondvraag
 13. Sluiting

Op vertoon van uw schriftelijke uitnodiging heeft u toegang tot deze vergadering.

De stukken liggen ter inzage in de studio van RTV Katwijk aan de Ambachtsweg 7G te Katwijk, maar zijn ook te raadplegen via de login welke u via de uitnodiging heeft ontvangen.