De politie heeft het Andreasplein, Boslaan en Hoorneslaan aangewezen als risicolocatie tijdens de jaarwisseling. Tijdens de vorige jaarwisseling wilde een groep jongeren op de vuist met de politie rondom het Andreasplein. Op de Hoorneslaan verzamelde zich ook groep van ongeveer 30 personen. Op de Boslaan was inzet van de ME nodig door inmenging van omstanders bij een ongeluk waarbij een politieauto betrokken was.

Buiten dat de politie de locaties onder verscherpt toezicht stelt, neemt de lokale overheid geen verdere scherpe maatregelen.

In de jaren 2018 en 2019 heeft het college vijf vuurwerkvrije zones ingesteld: Burgemeester de Ridderpark, Park Het Mallegat, Dorpsweide Valkenburg, het Heerenschoolbos met dierenweide en het park Westerhaghe. Ook dit jaar worden die zones ingesteld. Echter gaat de gemeente daar niet actief handhaven.

Horeca
Nu SKA heeft aangegeven geen feest te gaan geven, hebben diverse horecaondernemers laten weten gebruik te maken van een ontheffingsregeling. Dit betekent dat ze tijdens de jaarwisseling open mogen. Er zijn vijf aanvragen ingediend.

De gemeente waarschuwt wel: ‘De ontheffing is niet een regeling waar ondernemers recht op hebben. De burgemeester zal per ingediende ontheffing kijken naar het risico op verstoring van de openbare orde tijdens de jaarwisseling.’

Waarschuwingsbrieven
Tijdens de vorige jaarwisseling heeft de politie op 3 adressen in de gemeente grote hoeveelheden vuurwerk aangetroffen. De personen bij wie het illegale vuurwerk is aangetroffen hebben allen een brief ontvangen waarin ze worden gewaarschuwd welke mogelijke consequenties de aanwezigheid van vuurwerk in de woning zou kunnen hebben.

De politie werkt ook in de weken voorafgaand aan de jaarwisseling 2022/2023 met het vuurwerkteam en is gewezen op deze adressen.