“Eindelijk mag het weer en gaan we het doen”. Niet dansen met Janssen maar swingen met Kenya” grapt Hanneke Verloop, oprichter van de stichting Kanjers van Kenya.

Op 20 mei a.s. organiseert de stichting weer een benefietavond met muziek van coverband ProjectM om geld in te zamelen. Dit geld gebruikt de stichting om kansarme kinderen in en rondom de sloppenwijken van Nairobi een kans te geven hun dromen na te jagen; een opleiding te volgen om zo te bouwen aan hun toekomst.

Jan de Bruin in gesprek met Hanneke Verloop.