Er verrijzen in de wijk Valkenhorst (voormalig vliegkamp Valkenburg) voorlopig nog geen woningen. Het door de gemeenteraad in juni 2022 vastgestelde bestemmingsplan Woonlocatie Valkenhorst is nog niet onherroepelijk verklaard door de Raad van State. Door een lopende beroepsprocedure kan er dus nog niet gestart worden met de bouw van 5600 woningen.

Teleurstellend
De Raad van State heeft aangegeven dat de beroepsschriften pas in het tweede kwartaal van 2024 in behandeling worden genomen. De verwachting is dan dat de zitting pas in het derde kwartaal van 2024 zal plaatsvinden.

Het college van burgemeester en wethouders noemt het een ‘teleurstellende mededeling’. ‘Ondanks alle inspanningen van Katwijk tot nu toe is dit een teleurstellende mededeling aangezien behandeling van de beroepszaak dan meer dan twee jaar op zich heeft laten wachten.’ aldus het college.

Menskracht ontbreekt
De Afdeling Bestuursrechtspraak behandelt zo’n 10.000 zaken per jaar. ‘Bij de indeling op zitting zijn er veel aspecten waarmee rekening moet worden gehouden. Naast categorieën zaken die van de wetgever voorrang moeten krijgen, zoals Crisis- en herstelwetzaken, zoals dat nu ook aan orde is, zijn dat bijvoorbeeld complexiteit, samenhang met andere zaken en de beschikbare menskracht en expertise. De Afdeling heeft helaas al langere tijd te kampen met een forse onderbezetting, met oplopende wachttijden tot gevolg.’

‘Ik vraag uw begrip voor de gegeven uitleg’, aldus mr. B.J. van Ettekoven, voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak.

Bron: Gemeente Katwijk