Ingezonden: CDA en D66

Afgelopen donderdag besprak de gemeenteraad de Gebiedsvisie voor het Valkenburgse Meer. Samen met D66 Katwijk verzette het CDA zich keihard tegen de plannen van het gemeentebestuur om het meer voor ingrijpende energieopwekking te misbruiken. Met succes.

Nee tegen windmolens
Beide partijen onderschrijven de doelstelling om het nieuw te ontwikkelen Valkenhorst energieneutraal te maken, maar vinden de oplossing om dit met drie grote windmolens aan het Valkenburgse Meer te doen onverstandig. CDA-woordvoerder Barend Tensen, die het onderwerp in de voorgaande debatten introduceerde: “Er zijn talloze alternatieven, want de technologie staat niet stil. Alles laten afhangen van 3 windmolens is alarmerend gemakzuchtig. Kijk liever naar eenvoudigere oplossingen die geen afbreuk doen aan het landschap, zoals zonnepanelen op daken van bedrijven, openbare gebouwen en langs infrastructuur.”

Carin Tawfik (D66 Katwijk): “Besluitenloosheid leidt uiteindelijk tot mislukking. De discussie over de windmolens en het plaatsen van drijvende zonnepanelen loopt al heel lang en het college weigert met deze gebiedsvisie een standpunt in te nemen. In plaats van het ruïneren van onze prachtige natuur zouden we moeten focussen op al die daken die nog niet voorzien zijn van zonnepanelen.”

Amendement
Samen met de VVD en gesteund door GemeenteBelangen en KiesKatwijk dienden CDA en D66 een amendement (voorstel tot het wijzigen van de tekst van het besluit) in om het plaatsen van de windturbines keihard uit te sluiten. Zover wilden de andere partijen echter niet gaan. Een minder verstrekkend voorstel om als gemeenteraad een ‘richtinggevende uitspraak’ tegen het plaatsen van de windturbines te doen haalde het uiteindelijk wel. Tawfik: “Jammer, maar het is een begin.”

Geen drijvende zonnepanelen
Het voorstel CDA en D66 Katwijk om drijvende zonnepanelen keihard uit te sluiten haalde het gelukkig wel. Alleen de ChristenUnie stemde hiertegen. Tensen: “Wie A zegt moet B zeggen. Recreatie en ingrijpende energieopwekking op het Valkenburgse Meer gaan niet samen. We zien uit naar de verdere uitwerking van deze gebiedsvisie en zetten ons in voor een prachtig gebied, gericht op ontspanning, groen, natuur en recreatie.”