Ingezonden: CDA.

Donderdag 30 juni stemt de gemeenteraad over het bestemmingsplan Valkenhorst. Het CDA heeft stevige bezwaren bij het ontwerp van de nieuwe wijk, vooral langs de N206. De fractie dient donderdag een voorstel in om het plan aan te passen.

Te veel hoogbouw
Het CDA vindt het belangrijk dat Valkenhorst in lijn met de andere dorpskernen een dorps karakter uitstraalt. Wanneer de plannen zoals ze nu voorliggen doorgaan komt de bebouwing veel te dicht langs de N206. Burgerraadslid Jonathan de Mooij, die dit punt al eerder maakte: ”Dat is vreemd, want in de Nota van Uitgangspunten die de gemeenteraad in 2018 heeft vastgesteld staat dat de woningen in Valkenhorst niet te dicht op de N206 moeten komen. Ook van de eerdergenoemde zichtlijnen komt niets terecht wanneer er één lint aan gevels wordt gerealiseerd. Dat moeten we voorkomen.”

Groene overgang
Het CDA heeft altijd gepleit tegen hoogbouw langs de N206 en vóór een groene overgang naar de nieuwe wijk. Dat ziet de fractie in het bestemmingsplan nauwelijks terug. Fractievoorzitter Barend Tensen, die donderdag het woord voert: “Dit is niet zoals wij het aanzicht van Valkenhorst graag zien. Wij gaan juist voor twee zelfstandige kernen binnen onze gemeente. Met een duidelijke groene zone langs de n206 en laagbouw aan de zijde van de N206.” Het CDA rekent op steun van de andere partijen.

Manhattan achter de duinen
Het CDA kiest er sowieso niet voor om massaal de hoogte in te schieten op Valkenhorst, ook niet op andere delen van het grondgebied. Geen Manhattan achter de duinen. Tensen: “Dat vinden wij niet verstandig. Wat je nu bouwt, staat er voor tientallen jaren. Daarom zeggen wij: bouwen ja, maar wel slim en met respect voor onze identiteit. Gooi ons dorpse karakter niet te grabbel!