CDA: Ja tegen cultuurbedrijf, maar Rijnsburg moet van het slot!

Ingezonden: CDA

Afgelopen donderdag lag het besluit voor om winkelruimten aan het Emmaplein in Katwijk aan Zee te kopen als onderdeel van het nieuwe cultuurbedrijf. Het CDA staat hier positief tegenover maar eist eerst duidelijkheid over de parkeerproblematiek.

Parkeerpoblemen

Het project cultuurbedrijf heeft héél lang ‘in de koelkast’ gestaan. Gesprekken over locatie de Burgt (de beoogde hoofdlocatie) werden eerder zelfs stilgelegd vanwege een onderzoek naar de parkeerdruk, een zogenaamde ‘impactanalyse’. Rijnsburg zou ‘op slot’ staan en in de buurt van de Burgt zou er te weinig parkeergelegenheid voor bezoekers zijn. De al talloze keren aangekondigde impactanalyse moest uitkomst bieden voor dit probleem. Vooralsnog heeft de gemeenteraad hier, ondanks meerdere verzoeken, echter niets van gezien. Lastig, want voor het cultuurbedrijf zijn locatie Emmaplein en de Burgt onlosmakelijk met elkaar verbonden.

Getreuzel

Woordvoerder Barend Tensen drong er in het debat, samen met andere oppositiepartijen, daarom stevig op aan om dat onderzoek beschikbaar te stellen. Tensen: “Wij zijn voorstander van de aankoop van de winkelruimten op het Emmaplein, maar het gaat wel over een miljoenenbedrag. Die keuze maken we graag zorgvuldig, dus hebben we alle informatie nodig. Het getreuzel met die impactanalyse heeft lang genoeg geduurd. Wij willen stappen zetten.”

Niet snijden in cultuuraanbod

Het CDA is er in ieder geval geen voorstander van om oplossingen voor het parkeerprobleem te zoeken door te snijden in het programma-aanbod van het cultuurbedrijf, zoals eerder werd aangegeven. Dat standpunt kreeg in het debat veel bijval. De fractie is overigens positief verrast dat de wethouder bereid is de 11 miljoen euro die hier oorspronkelijk voor stond, los te laten. Tensen: “Dat getuigt, zeker gezien de gestegen bouwkosten, van realiteitszin. Een groeiende gemeente als Katwijk schreeuwt bovendien om een volwaardige culturele voorziening met toekomstbestendige huisvesting. Het kan niet anders dan dat dit een flinke investering vergt. Dat hebben wij ervoor over.”

Geen valse start

Het CDA gunt het nieuwe cultuurbedrijf, bestaande uit de Bibliotheek, de Muziekschool en Volksuniversiteit K&O, een vliegende start (richtjaar 2025), en geen valse. Tensen pleitte er daarom voor om de geplande bezuinigingen van 2026 uit te stellen. Tensen: “Je kunt een startende organisatie niet opzadelen met zo’n last. Dat is alsof je een voetbalploeg het veld instuurt met een 2-0 achterstand.” Het college heeft toegezegd zich in te spannen het eerder genoemde parkeeronderzoek op tijd op te sturen. Het CDA wacht af.