Ingezonden: CDA Katwijk

Het CDA zet zich al lange  tijd in voor de verbetering van de N206 Duinvallei, een belangrijke weg die dwars door Katwijk aan den Rijn loopt. CDA-raadslid Jacco van Duijn heeft afgelopen raadsvergadering nog een keer stevig aangedrongen op vermindering van de overlast.

Oplossen van overlast
“Als raadslid begrijp ik de zorgen van onze inwoners en daarom dringen we aan op snelle actie om de levenskwaliteit te verbeteren,” aldus Jacco van Duijn. Het CDA heeft daarom een motie (oproep) en een amendement (wijzigingsvoorstel) ingediend om de problemen rondom de N206 versneld aan te pakken. Het CDA wil niet langer wachten op oplossingen, maar concrete stappen zetten om de situatie te verbeteren.

Prioriteit in Regionale Investeringsagenda (RIA)
Het CDA benadrukt het belang van het opnemen van de N206 Duinvallei als een prioriteit in de Regionale Investeringsagenda (RIA). “De RIA bepaalt waar het geld naartoe gaat, en het is essentieel dat de N206 Duinvallei daarbij wordt opgenomen om concrete verbeteringen te kunnen realiseren,” benadrukt Jacco van Duijn.

Stappen naar oplossingen
De motie en het amendementen konden op een meerderheid rekenen en vormen een belangrijke stap in de richting van structurele oplossingen voor de problemen rondom de N206. “We blijven ons inzetten voor onze inwoners en streven naar een leefbare omgeving zonder de hinder van de N206,” aldus Van Duijn.

Bron en foto: CDA Katwijk