Ingezonden: CDA

De ontwikkeling van de Mient Kooltuin is opnieuw vertraagd, dat blijkt uit de antwoorden van het college op vragen van de CDA-fractie. De partij roept daarom op tot actie.

Laatste open landschap
De Mient Kooltuin is het gebied tussen de duinen en de nieuwe woonwijk Valkenhorst. Hier moet ruimte komen voor sport en recreatie, naast natuur en agrarisch ondernemerschap. Het CDA hecht veel waarde aan dit laatste stuk open landschap in onze gemeente en onderhoudt dus goed contacten met de ondernemers en bewoners van het gebied. CDA-raadslid Kimberley van der Nagel: “Uit de gesprekken werd ons duidelijk dat er weinig is gebeurd sinds de vaststelling van de gebiedsvisie door de gemeenteraad in maart 2021. Helaas wordt dat bevestigd door het college als reactie op onze vragen. En dus duurt de onzekerheid voort voor de betrokken in het gebied.”

Ondernemers en bewoners blijven maar wachten
Het college meldt met een participatieplan bezig te zijn om de gebiedsvisie te vertalen in een gebiedskader, en daarna moet er ook nog een gebiedsplan gemaakt worden. “Hier begrijpt toch niemand meer iets van,” stelt Kimberley van der Nagel. “Mensen willen gewoon weten waar ze aan toe zijn, ondernemers moeten ruimte krijgen om te ondernemen. Bij de gebiedsvisie in maart 2021 werd al beterschap beloofd voor het betrekken van ondernemers en bewoners, die zich toen ook al niet gehoord voelden door de gemeente. Er lijkt weinig verbeterd.” Het CDA Katwijk roept het college dan ook op om de eigen belofte na te komen en samen met ondernemers en bewoners werk te maken van de ontwikkeling van dit bijzondere gebied. Het tempo en de betrokkenheid vanuit het gemeentehuis moet echt beter.