Ingezonden: CDA

Huurders hebben het niet makkelijk. Dat werd pijnlijk duidelijk tijdens een zeer drukbezochte bijeenkomst van de Stichting Huurdersbelangen De Duinstreek (SHD), vorige week in de Roskam, waar het thema ‘betaalbaar wonen’ centraal stond. Barend Tensen, woordvoerder wonen voor het CDA, was aanwezig om de zorgen van de huurders te beluisteren.

Zorgen over huurverhoging en energielabels
Een punt van zorg dat sterk naar voren kwam, was de recente huurverhoging van 5,3%. Huurders maken zich ook zorgen over de onduidelijkheid rondom de teruglevering (financiële opbrengsten) van zonnepanelen en de juistheid van de energielabels. Het CDA heeft daarom raadsvragen ingediend om die kwesties aan te kaarten en ook over de invoering van de ‘wet goed verhuurderschap’. Die wet is sinds deze zomer van kracht en biedt huurders bescherming: wat mag er wel en wat mag er niet? Bij ongewenst verhuurgedrag mag de gemeente optreden.

Doorstroming
Verder blijft doorstroming een enorme uitdaging. Zo zijn veel ouderen, om praktische redenen en redenen die te maken hebben met veiligheid, best bereid om iets kleiner te gaan wonen. Tensen: “In de praktijk moeten zij dan echter vaak veel meer huur betalen dan voorheen: een onwenselijke situatie. Woningcorporatie Dunavie heeft aangekondigd plannen te hebben om hier ondersteuning voor te bieden en ook daar hebben we direct raadsvragen over gesteld. We zijn benieuwd. We vinden het overigens fijn om te merken dat de samenwerking tussen SHD en Dunavie goed verloopt. Samen kunnen we meer.”

Kritiek op collegeplannen betaald parkeren
Naast deze zorgen uitte veel bezoekers van de huurdersavond ook kritiek op de plannen van het college (Durf, ChristenUnie en SGP) over betaald parkeren. Op 6 juni hebben inwoners de mogelijkheid om hierover via een referendum te stemmen.

Kansen voor betrokkenheid
Heb je interesse in een bestuurdersfunctie bij Stichting Huurdersbelangen De Duinstreek en wil je meedenken over oplossingen voor betaalbaar, veilig en duurzaam wonen? Meer informatie hierover is te vinden op https://www.shdeduinstreek.nl/.

Zorgen over huren delen met de fractie? Stuur vooral een mailtje naar fractie@cdakatwijk.nl

Foto: CDA

Redactie RTV Katwijk: Hieronder de vragen van het CDA:
– Waarom is er nu weer sprake van een 5,3% huurverhoging voor huurders?
– Zijn er op dit moment nog huurwoningen in onze gemeente met een slecht energielabel?
– Waar kunnen huurders terecht als zij twijfelen over de juistheid van het energielabel?
– Heeft de gemeente cijfers over scheefhuur? Zo ja, kan zij deze gegevens delen?
– Hoe heeft de gemeente de ‘wet goed verhuurderschap’ geïmplementeerd? 
– Welke informatie kan er gedeeld worden over het Dunavie programma ‘van groot naar fijn’ ikv doorstroming senioren?
– Is er maatwerk mogelijk om huurlasten te verlichten? Zo ja, hoe?
– Hoe staat het met het in rekening brengen van de opbrengst voor huurders die zonnepanelen hebben aangeschaft?