Ingezonden: ChristenUnie.

De gemeenteraad stelt donderdagavond de veiligheidsagenda van Katwijk vast waarin de doelen en de aanpak op het gebied van veiligheid voor de komende jaren worden beschreven.

De gemeente speelt een grote rol als het gaat om het waarborgen van een veilige leefomgeving in onze gemeente. We hebben het afgelopen jaar best wat meegemaakt, als we denken aan de schietpartij, bedreigingen en een liquidatie. Ook spelen er veel andere zaken die ons gevoel van veiligheid raken, zoals voetbalgeweld en overlast in het uitgaanscentrum. Allemaal incidenten die vaak in meer of mindere maten te linken zijn aan drugs.

ChristenUnie Katwijk wil daarom de focus houden op de aanpak van drugsoverlast. Naast de preventieve maatregelen die de gemeente al in ruime mate neemt, zal er ook opgetreden moeten worden. De ChristenUnie is voorstander van een persoonsgerichte aanpak, waarbij veiligheidspartners gezamenlijk optrekken om daders enerzijds te bestraffen en daarnaast hulp te verstrekken voor mogelijke verslavingen en andere problemen. Wij hebben hier nogmaals aandacht voor gevraagd en we zijn blij dat het college hier dit jaar werk van zal maken.