Ingezonden: ChristenUnie.

Katwijk maakt afspraken voor het gebruik van woningen: de huisvestingsverordening. Er zijn voor de krappe woningmarkt in onze gemeente spelregels over het gebruik van huizen nodig. Regels niet zozeer om te beperken, maar juist om ruimte te bieden. Ruimte voor woningzoekers met een bescheiden inkomen. De ChristenUnie maakt zich daar sterk voor.

“Genoeg betaalbare woningen realiseren.” Naast goed zorgen voor Gods schepping en betekenisvolle hulp voor de kwetsbaren is dat een topprioriteit van de ChristenUnie. En daar wordt aan gewerkt! Onder ChristenUnie wethouder Gerard Mostert is de woonagenda 2020-2024 opgesteld. Met daarin klinkklare ambities voor o.a. tempo in de woningbouw en voldoende aanbod van betaalbare woningen.

Betaalbare woningen zijn in Katwijk schaars. Terwijl daar juist behoefte aan is. De kracht van onze gemeente zit in de eigenheid van de dorpen en de prettige leefomgeving in de diverse kernen. Daarom wil ook de nieuwe generatie hier graag blijven wonen. Maar dan moeten die huizen wel beschikbaar zijn.

Voor de ChristenUnie reden genoeg om afspraken te maken over het gebruik van woningen. Het is al zo vaak gezegd: woningen zijn om in te wonen en niet om geld mee te verdienen.

Woordvoerder Robert Haasnoot: “Als je dan ingrijpt, doe het dan goed.”

De Huisvestingsverordening bevat daarom veel spelregels. Deze zijn nodig om slagvaardig te sturen op het beschikbaar en betaalbaar houden van woningen en beschermen van de leefbaarheid in de wijken.

Deze verordening heeft een voorbereiding van 2 jaar gevergd. Dat zegt iets over de zorgvuldigheid maar ook over de complexiteit. Dat realiseren we ons. We zullen daarom de uitwerking ook goed blijven volgen. Dat geldt ook voor het verbod om woningen op te kopen om te verhuren. De ChristenUnie is voorstander van zo’n opkoopbescherming. Tegelijkertijd zien we ook dat deze regeling juridisch uitdagend is. Die uitdaging gaan wij graag aan om de positie van mensen met een beperkt inkomen en starters op de woningmarkt te verbeteren.

Natuurlijk, ook de marktomstandigheden kunnen structureel ten positieve wijzigen. Wij betwijfelen echter of dat snel zal gebeuren. En we willen niet achter de feiten aan blijven lopen. Dat doen woningzoekenden in Katwijk ook al jaren. De gereedschapskist moet nu op orde zijn.

Kortom: laten we lef tonen en prioriteit geven aan het behouden van betaalbare woningen!